... hand-arm-vibrationssyndrom, diskbråck, tendinopati, bursit, entesopati, epikondylit, med mera. Gemensamt för dessa är att de ...
... , HAVS, är en medicinsk term på en vibrationsskada som kan uppstå i fingrar, händer och armar vid ...