Halvledare och isolatorer kännetecknas av att det finns ett energigap mellan de valenselektroner som vid T = 0 har den högsta ... Hål-dopat halvledare; med en extra valenselektron har acceptor-atomen blivit en negativ jon; ett hål är kvar i valensbandet. ... Konceptet används båda i atomfysik och i fasta tillståndets fysik och där särskilt för halvledare. ...
Resistivitet i halvledare och isolatorer[redigera , redigera wikitext]. För metaller ligger ferminivån i ledningsbandet vilket ... Höggradigt dopade halvledare beter sig nästan som metaller. Vid mycket höga temperaturer kommer termiskt genererade ... För halvledare däremot ligger ferminivån ungefär halvvägs mellan ledningsbandets minimum och valensbandets maximum för rena ( ... I dopade halvledare kommer dopningsämnenas atomer att öka antalet majoritetsbärare genom att donera elektroner till ...
Elektriska strömtätheten för halvledare[redigera , redigera wikitext]. Elektriska strömtätheten definieras inom ...
Material, vars ledningsförmåga ligger på gränsen mellan metall och isolator kallas halvledare. Germanium är exempel på ... halvledare. Värmeledningsförmåga Wiedemann-Franz-lag Drifthastighet Grundämnenas elektriska egenskaper - tabell över ...
Det är också en organisk halvledare. Innehåll. *1 Struktur. *2 Pigment Violet 19 ...
De flesta piezoresistva material är halvledare. Halvledarmaterial har en egenskap som kallas energibandgap (se halvledare). ...
Detta avsnitt är en sammanfattning av Halvledare. Under 1940-talet utvecklades halvledare, och transistorer började tillverkas ...
För halvledare har konstanten typiskt ett mindre värde. Gustav Wiedemann och Rudolf Franz rapporterade år 1853 att förhållandet ...
I dopade halvledare kommer dopningsämnenas atomer att öka antalet majoritetsbärare genom att donera elektroner till ... För halvledare däremot ligger ferminivån ungefär halvvägs mellan ledningsbandets minimum och valensbandets maximum för rena ( ... Höggradigt dopade halvledare beter sig nästan som metaller. Vid mycket höga temperaturer kommer termiskt genererade ... Detta inträffar i halvledare, där antalet ledningselektroner ökar med högre temperatur. Även i vattenbaserad elektrolyt minskar ...
Aluminium-, gallium- och indiumarsenider kan användas som halvledare. De kan dopas med till exempel fosfor och användas till ...
Konstgjorda anataskristaller kan användas i solceller och som halvledare. De produceras genom att fuktkänslig titantetraklorid ...
... , InP, är en halvledare av III-V-typ. Ämnet har samma kristallstruktur som zinkblände. Det används bland annat i ...
Intel har en stor fabrik för halvledare utanför staden. Två stora vägar passerar genom staden, Interstate 25 och Interstate 40 ...
... uppstår genom rekombination av elektroner och hål i ett material (vanligen en halvledare), varvid de ... III-V halvledare, som exempelvis Indiumfosfat, galliumarsenid, indiumtennoxid eller galliumnitrid. Fosforescerande material ...
En H-brygga är uppbyggd av fyra kontakter (halvledare eller mekaniska). När kontakterna S1 och S4 (enligt figuren till höger) ...
IGBT-halvledare. Det finns tre bromstyper i tåget: återmatande elbroms, skivbroms och magnetskenbroms. Största axellast är 18,5 ...
Nästa stora steg i elloksutvecklingen var när man började använda halvledare under sextiotalet. Till att börja med användes ...
I halvledare, där laddningsbärarna har mycket större drifthastighet än i metaller, är Halleffekten stor. Där finns också den ...
Material Science Laboratory Electromagnetic Levitator (MSL-EML) är experiment på metaller, legeringar och halvledare. ...
Kadmiumsulfid är även en halvledare. Kadmiumzinksulfid, (Cd,Zn)S, är en fast lösning av kadmiumsulfid och zinksulfid. Denna ...
... är en organisk halvledare. Den används till scintillatorer för detektering av fotoner, elektroner samt alfapartiklar. ...
I n-dopade halvledare är dessa elektroner, medan de i p-dopade halvledare är hål. Den minst förekommande typen av ... I halvledare (det material som används för att tillverka transistorer och integrerade kretsar), förekommer förutom elektroner, ... Det finns två typer av laddningsbärare i halvledare, den negativa elektronen och rörliga vakanser i valensbandet (hål) som kan ... laddningsbärare kallas minioritetsbärare, i n-dopade halvledare är dessa hål medan de i p-dopade halvledare är elektroner. I en ...
Det är också ett mellansteg vid tillverkning av kemiskt ren bor för dopning av halvledare.. ...
Det är även en organisk halvledare. Perinon togs under 1920-talet fram av IG Farben som kypfärgämne och kom senare även att bli ...
Det finns flera olika teorier om att alkoholmätare med halvledare kan ge falska utslag eller manipuleras. Bland annat påstås ...
en fristående transformator, och består av halvledare. Dessa fungerar som "elektroniska strömbrytare" och kan omvandla den ... Nackdelarna med kraftelektroniken, som med många anordningar innehållandes halvledare, är att de vid felmontering, ...
http://se.farnell.com/c/halvledare-diskreta. Läst 1 april 2018. "Definition of: discrete component". PC Magazine. https://www. ...
... är enbart applicerbar för halvledare. En utökning av Moores lag som innefattar all informationsteknisk utveckling ...
Metallens elektriska ledningsförmåga minskar i takt med att väteabsorptionen ökar: vid PdH0,5 blir ämnet en halvledare. ...