Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Flufenazin och haloperidol är exempel på lågdos typiska antipsykotika. Lågdos antipsykotika tenderar att vara associerad med ... De äldsta depåpreparaten tillgängliga är haloperidol och flufenazin med flupentixol, perfenazin och zuklopentixol som senare ... Denna aspekt gäller bland annat för Klorpromazin, Perfenazin och Haloperidol som blev väldigt använt vidsträckta neuroleptikum ...
I vilket fall som helst, i de få studierna som Iloperidon jämförts med andra antipsykotika som Haloperidol, Risperidon och ... Iloperidon ger viktökning på liknande grad som Haloperidol. Intressant nog så har Iloperidon likartad affinitet till 5-HT2C och ...
15 eller 20 mg haloperidol. Tidigare studier på haloperidol har dock visat att doser över 6-8 mg inte ger ökad antipsykotisk ... 5% mer effektiv än risperidon (4:e), 15% mer effektiv än paliperidon (5:e), 24-27% mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och ... överlägset haloperidol i kliniska tester - både i avseendet att minska positiva och negativa symptom vid schizofreni och att ... http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19611229000030&DocTypeID=3 FASS om haloperidol 2009-05-15 ...
haloperidol) och fentiaziner (t.ex. klorpromazin). Antidepressiva medel är droger som används för att behandla de stora ...
... restoration by clozapine but no haloperidol, olanzapine, or quetiapine". J. Pharmacol. Exp. Ther. 315 (1): sid. 256-264. doi: ...
... har funnits lika länge som haloperidol, sedan 1958. Substansen framställdes då ursprungligen av läkemedelsföretaget ... och dubbelt så effektiv som haloperidol, quetiapin, och aripiprazol. Vid klinisk studie var responsgraden 57,9 procent för ...
Monoterapi med lorazepam samt kombinationsterapi av haloperidol och prometazin har visst vetenskapligt stöd. Risker och problem ...
Monoterapi med lorazepam samt kombinationsterapi av haloperidol och prometazin har visst vetenskapligt stöd. Risker och problem ...
Det ger en något lägre frekvens av EPS än haloperidol, ger inte heller samma kraftiga dopaminblockad och lämpar sig vid ...
... än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol. På grund av sin väldigt hög affinitet för dom 5-HT2C, 5-HT6, och 5-HT7 receptorer, ...
11% mer effektiv än olanzapin (3:e), 32-35% mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol, och 25% mindre ...
... fram till 1960-talet då man upptäckte att tics kunde dämpas eller helt elimineras med hjälp av läkemedelssubstansen haloperidol ...
10-14% mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol, 11% mindre effectiv än risperidon (4:e), och 43% mindre ...
... haloperidol och sertralin. Bolagets webbplats Krka på Ljubljana börsen Denna företagsrelaterade artikel saknar väsentlig ...
Haloperidol: buspiron ökar plasma-nivåerna av haloperidol Rifampicin: minskar plasma-nivåer av buspiron MAO-hämmare: allvarlig ...
... även om också haloperidol (Haldol) anses ha effekt mot detta syndrom. Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel ...
2009 Sep 22;462(2):113-7 ^ Steiner J et al, Haloperidol and clozapine decrease S100B release from glial cells, Neuroscience. ...
Course and predictors of weight gain in people with first-episode psychosis treated with olanzapine or haloperidol, The British ...
Klorpromazin Flufenazin Haloperidol Risperidon Klozapin Amitriptylin Fluoxetin Karbamazepin Litium Valproinsyra ( ... Paracetamol Kodein Fentanyl Morfin Metadon Amitriptylin Cyklizin Dexametason Diazepam Dokusatnatrium Fluoxetin Haloperidol ...
9-12% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och quetiapin, och 14% ...
I en annan studie på 12 veckor var ziprasidon ungefär likvärdigt med amisulprid och effektivare än haloperidol gällande att ... än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol. Zeldox kan vara jämbördig med Trilafon i effektivitet. I en studie på 52 veckor ...
... än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol. Liksom alla läkemedel är även klorpromazin förknippat med biverkningar. Till dessa ...
Den var 11-14 % mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och aripiprazol, ...
De två alternativen: lorazepam och kombination av haloperidol och prometazin har bägge stöd, men för att stärka kunskapen om ...
... kom till Sverige år 1961. Haloperidol blev godkänd av FDA den 12 april år 1967 och därmed kom den att användas inom ... Haloperidol har en kraftig dopaminblockerande effekt i hjärnan och redan vid doser på 4-6 mg/dygn uppnås en occupancy på cirka ... Haloperidol ger betydligt mindre viktökning än fentiaziner (Hibernal, Trilafon, med flera). I en 4 veckors studie för personer ... När haloperidol lanserades hade medlet klart mycket bättre effekt på maniska tillstånd än tidigare neuroleptika som ...
Den var 11% mer effektiv än paliperidon (5:e), 20-23% mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol, och 36% mindre ...
Haloperidol (Haldol) Melperon (Buronil) Atypiska neuroleptika: Klozapin (Clozapine, Leponex) Sultoprid Amisulprid (Solian) ...