Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus). Adekvat behandling av sjukdomen utgörs av ...
... är ett restriktionsenzym som finns i Haemophilus influenzae. Dess funktion är att klyva DNA-strängar vid sekvensen GANTC ...
... är ett restriktionsenzym som finns i Haemophilus influenzae. Dess funktion är att klyva DNA-strängar vid sekvensen GCGC. ...
Det finns bra belägg för att använda vaccinationer mot Haemophilus influenzae och pneumokocker.[30] Vaccination av barn mot ... Adams WG; Deaver KA, Cochi SL, et al. (January 1993). "Decline of childhood Haemophilus influenzae type B (Hib) disease in the ... Vaccination av spädbarn mot Haemophilus influenzae typ B började 1988 och ledde till en dramatisk minskning av fall kort ... De organismer som vanligen är inblandade är pneumokocker, Haemophilus influenzae and Klebsiella pneumoniae. Andra orsaker till ...
Pfeiffer upptäckte 1892 influensabacillen, Haemophilus influenzae, och 1894 de specifika bakteriolytiska immunsera; därjämte ...
Orsaken till inflammationen är en infektion orsakad av en bakterie vid namn Haemophilus influenzae typ b. ...
Denna typ av resistens förekommer bland annat hos stafylokocker, Haemophilus influenzae och Escherichia coli. ... är som regel den gramnegativa bakterien Haemophilus influenzae, en relativt vanlig orsak till luftvägsinfektioner, känslig. I ...
... är ett nukleas som finns naturligt i bakterien Haemophilus influenzae, och används inom molekylärbiologin som ...
... från bakterien Haemophilus influenzae. Restriktionsenzymer av typ 2 klipper vid igenkänningssekvensen. Restriktionsenzymer av ...
a b] Peltola H (April 2000). "Worldwide Haemophilus influenzae type b disease at the beginning of the 21st century: global ... Vissa former av meningit (som de förknippade med meningokocker, Haemophilus influenzae typ B, pneumokocker eller infektioner ... Sedan 1980-talet har många länder inkluderat immunisering mot Haemophilus influenzae typ B i sina rutinmässiga ... "Haemophilus influenzae "-typ B (i länder som inte erbjuder vaccination). Hos vuxna orsakar "Neisseria meningitidis "och " ...
I höga doser kan det ha baktericid effekt mot pneumokocker, meningokocker och Haemophilus influenzae, som samtliga orsakar ...
Exempel på arter som har naturliga transformeringssystem är Bacillus subtilis och Haemophilus influenzae. Vid konstgjord ...
... sedermera Haemophilus influenzae, som misstänktes orsaka influensa; harpest (tularemi, Francisella tularensis typ B) med det ...
... bihåleinflammation och lunginflammation eller vid misstanke om Haemophilus influenzae-infektion. Det kan också användas ...
"Antibodies to Haemophilus influenzae and their bactericidal activity" (Ph.D. i Mikrobiologi). Hon gjorde sina post-doc. studier ... Lagergård T. Haemophilus ducreyi: pathogenesis and protective immunity. Trends in Microbiology. 3, 87-92. 1995. Joanna Kubler- ... och slutligen utveckling och utprövning av vacciner mot olika bakteriella infektioner med fokus på Haemophilus influenzae, ... Purvén M and Lagergård T: Haemophilus ducreyi, a cytotoxin-producing bacterium. Infect Imm. 60:1156-1162, 1992. ...
... fungerar bra (god aktivitet) mot följande agenser: Enterobacteriaceae, pneumokocker, Haemophilus influenzae, ...
Giardiainfektion Gonorré Gula febern Haemophilus influenzae, invasiv infektion med Hepatit A, B, C, D och E HIVinfektion HTLV I ...
... konjugat J07AG51 Haemophilus influenzae B, kombinationer med toxoider J07AG52 Haemophilus influenzae B, kombinationer med ... stelkramp J07CA07 Difteri-hepatit B-stelkramp J07CA08 Haemophilus influenzae B-hepatit B J07CA09 Difteri-Haemophilus influenzae ... J07CA04 Haemophilus influenzae B-polio J07CA05 Difteri-hepatit B-pertussis-stelkramp J07CA06 Difteri-Haemophilus influenzae B- ... renat polysackaridantigen och haemophilus influenzae, konjugerat J07AM01 Stelkrampstoxoid J07AM51 Stelkrampstoxoid, ...
... är Haemophilus influenzae. Åtta arter är kända för att kunna orsaka sjukdom hos människa eller djur. De mest kända som orsakar ... Haemophilus''. Winslow et al. 1917. Haemophilus är en bakteriesläkt som ingår i familjen Pasteurellaceae med 24 arter ... Haemophilus". i Versalovic James et al. (på engelska). Manual of Clinical Microbiology. 10th Edition. Washington DC, USA: ASM ... Haemophilus-arterna är relativt antibiotikakänsliga men med tilltagande resistensutveckling. Referenser[redigera , redigera ...
... haemophilus influenzae typ B, mässling, rubella (röda hund), pneumokocker och påssjuka. Sedan 2010 ingår även HPV för flickor. ...
"Haemophilus influenzae". Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae. Läst 22 april 2012. ^ "Haemophilus ... Haemophilus influenzae, 23 april 2012. ^ Hogg, Stuart (2005). ESSENTIAL Microbiology. Wiley ^ "Haemophilus Influenzae ... Haemophilus influenzae är en liten bakterie (1 µm X 0.3 µm). H influenzae hör till Pasteurellaceae, en bakteriefamilj bestående ... Haemophilus influenzae är en bakterie som kan orsaka hjärnhinneinflammation, luftvägsinfektion med mera. Bakterien är efter ...
Peltola H (April 2000). "Worldwide Haemophilus influenzae type b disease at the beginning of the 21st century: global analysis ... Sedan 1980-talet har många länder inkluderat immunisering mot Haemophilus influenzae typ B i sina rutinmässiga ... Haemophilus influenzae, Escherichia coli och grupp B-streptokocker; det rekommenderas inte att användas rutinmässigt, eftersom ... Haemophilus influenzae typ B, pneumokocker eller infektioner med påssjukevirus) kan förhindras genom immunisering. [1] ...
... är en gramnegativ bakterie. Den kallas ibland Koch-Weeks bacillus eller Haemophilus influenzae type III. ...
Haemophilus. *Haemophilus aegyptius. *Haemophilus influenzae. *Helicobacter. *Helicobacter pylori. K. *Klebsiella. L. * ...
Under 80-talet var Haemophilus influenzae vanligast i västvärlden (kring 45 % av meningiterna), följt av pneumokocker (kring 20 ... 77 av 78 patienter med meningit orsakad av Haemophilus influenzae och alla 300 barn smittade med pneumokockmeningit dog. I ett ... Medan Listeria, Haemophilus, α-streptokocker, β-streptokocker och S. aureus orsakade ungefär 5 % av fallen vardera.[20] Antalet ... och unga vuxna drabbas oftare av meningokocker och pneumokocker och i länder utan HiB-vaccination av Haemophilus influenzae. ...
Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Enterobacter ...
Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Enterobacter ...