... eller imidazoletylamin (C5H9N3), är ett hormon och en signalsubstans, som framför allt är verksam i immunförsvaret. ... Vid allergier utsöndras histamin från mastcellerna, när mastcellerna reagerar på antigener. I det sammanhanget orsakar histamin ... 2-AG · 2-AGE · AEA · NADA · OAE · Oleamid · PEA · RVD-Hpα · Hp ... Histamin finns i exempelvis rött vin,[1] avokado, ost, feta och rökta fiskar, yoghurt, tomater med mera.[2] Vissa födoämnen kan ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s] Yabsley, Michael J.; Shock, Barbara C.. "Natural history of Zoonotic Babesia: Role of ... Serum från ett fåtal fall av Borrelia har visat sig reagera med B. bovis antigener. Flera serumanalyser för både friska och ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r] Hildebrandt, A.; Gray, J S.; Hundfeld, K P. (2013). "Human Babesiosis in Europe: What ... a b] H, Sung-Hee; A, Davaasuren; J, Young-Il; A, Daraajav; C, Shin-Hyeong; L, Won-Ja; L, Sang Eun. (2014). "Molecular Detection ...
Läst 17 oktober 2014 ^ Feldmann, H.; Jones, S.; Klenk, H. D.;Schnittler, H. J.. "Ebola virus: from discovery to vaccine". ... Vid sekvensering och karakterisering av antigener från olika utbrott bland människor har man kunnat identifiera fyra subtyper ... a b] Feldmann, H., Wahl-Jensen, V., Jones, SM. and Ströher, U. 2004. Ebola virus ecology: a continuing mystery. TRENDS in ... a b c d e f g] Groseth, A., Feldmann, H., and Strong, JE. 2007. The ecology of ebola virus. TRENDS in Microbiology, 15, 9 ^ ...
Carrat F, Luong J, Lao H, Sallé A, Lajaunie C, Wackernagel H (9 december 2006). "A 'small-world-like' model for comparing ... Influensaviruset typ A delas in i flera subtyper, och klassificeras efter variationen av två olika ytproteiner (antigener) som ... Dessa är hemagglutinin (H) och neuraminidas (N), som vardera finns i 16 respektive 9 varianter, exempelvis H1N1 etc. Detta ... 2] Barn är mycket smittsammare än vuxna och sprider viruset från strax innan de utvecklar symtom till två veckor efter ...
Antigener på människoceller kallas HLA-antigen, vilka spelar roll för en rad sjukdomar. ... Immunology second edition, W.H. Freeman and Company *^ Henriksson, Anders (2004). Biologi Kurs B. Gleerups. ... Detta sker eftersom nettobindningen mellan antigenet och antikroppen är för låg.[2] Det kan alltså bildas bindningar mellan de ...
a b c d e f g h i j k l m n] Elmgren et al., 2010 ... antigener) som finns på ytan av viruset, hemagglutinin (H) och ... a b c] Verhagen, J.H., S. Herfst, and R.A.M. Fouchier, How a virus travels the world. Science, 2015.347(6222): p. 616-617. http ... Hittills är det två av dessa H-typer, H5 och H7, som har givit upphov till de varianter som har hög dödlighet och som räknas ... Högpatogen fågelinfluensa som hittills orsakats av antingen H-typen H5 eller H7 hade under 42 år fram till 2001 endast uppträtt ...
a b c d e f g h i] Yu, H (2011 Mar). "Management of pleural effusion, empyema, and lung abscess.". Seminars in interventional ... Virusinfektioner kan bekräftas via detektion av antingen viruset eller dess antigener med bland annat virusodling eller ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] Ruuskanen, O; Lahti, E, Jennings, LC, Murdoch, DR (2011-04-09). "Viral ... a b c d e f g h i j k l m n] Lim, WS; Baudouin, SV, George, RC, Hill, AT, Jamieson, C, Le Jeune, I, Macfarlane, JT, Read, RC, ...
Housby, John N.; Mann, Nicholas H. (2009). "Phage Therapy". Drug Discovery Today 14 (11-12): sid. 536-540. doi:10.1016/j.drudis ... På grund av dålig rengöring samt dålig förvaring blev koncentrationen av aktiva fager låg och även förorenade av antigener. ... Läst 2 maj 2019.. *^ [a b] "Bakteriofager slår direkt mot resistenta bakterier", Vetandets värld, Sveriges radio, 1 november ... 2 Global användning av fager. *3 Fagers påverkan på bakterier och människor *3.1 Fagers påverkan på eukaryota celler och ...