Huang, L; Cattamanchi, A; Davis, JL; den Boon, S; Kovacs, J; Meshnick, S; Miller, RF; Walzer, PD; Worodria, W; Masur, H; ... Mandell, LA; Wunderink, RG; Anzueto, A; Bartlett, JG; Campbell, GD; Dean, NC; Dowell, SF; File TM, Jr; Musher, DM; Niederman, ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] Ruuskanen, O; Lahti, E, Jennings, LC, Murdoch, DR (2011-04-09). "Viral ... a b c d e f g h i] Yu, H (2011 Mar). "Management of pleural effusion, empyema, and lung abscess.". Seminars in interventional ...
Rf. Rutherfordium. 104. 261,1087. 1964/69. Flerow eller Ghiorso Rg. Röntgenium. 111. 272. 1994. Gesellschaft für ... H (Hydrogenium). Väte. 1. 1,00794. 0,000084. −259,1. −252,9. 1766. Cavendish ...
Rf. 105. Db. 106. Sg. 107. Bh. 108. Hs. 109. Mt. 110. Ds. 111. Rg. 112. Cn. 113. Nh. 114. Fl. 115. Mc. 116. Lv. 117. Ts. 118. ... H. 2. He. 3. Li. 4. Be. 5. B. 6. C. 7. N. 8. O. 9. F. 10. Ne. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Nakajima M, Imai K, Ito H, Nishiwaki T, Murayama Y, Iwasaki H, Oyama T, Kondo T (2005): Reconstitution of circadian oscillation ... Lin GG, Liou RF, Lee HJ(2002): The period gene of the German cockroach and its novel linking power between vertebrate and ... a b] Ralph MR, Foster RG, Davis FC, Menaker M (1990): Transplanted suprachiasmatic nucleus determines circadian period; Science ... a b c d e f g h] Rensing L, Ruoff P (2002): Temperature effects on entrainment, phase shifting, and amplitude of circadian ...
Ito H, Nishiwaki T, Murayama Y, Iwasaki H, Oyama T, Kondo T (2005): Reconstitution of circadian oscillation of cyanobacterial ... Proc Natl Acad Sci U S A 76:999-1003 ^ [a b] Ralph MR, Foster RG, Davis FC, Menaker M (1990): Transplanted suprachiasmatic ... Liou RF, Lee HJ(2002): The period gene of the German cockroach and its novel linking power between vertebrate and invertebrate ... Tei H, Sakaki Y, Menaker M (2001): Entrainment of the circadian clock in the liver by feeding; Science 291:490-493 ^ Hara R, ...
Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... H. He. 2 Li. Be. B. C. N. O. F. Ne. 3 Na. Mg. Al. Si. P. S. Cl ...
Rf 105. Db 106. Sg 107. Bh 108. Hs 109. Mt 110. Ds 111. Rg 112. Cn 113. Nh 114. Fl 115. Mc 116. Lv 117. Ts 118. Og ... H 2. He Period 2Redigera. 3. Li 4. Be 5. B 6. C 7. N 8. O 9. F 10. Ne ...
a b c d e f g h i j k l m] Carl Nordling & Jonny Österman (1983). Physics Handbook. Studentlitteraur. ISBN 91-44-16572-2. ... 2 1H Till skillnad från de i forskningsreaktorer vanligen använda DT och DD-processerna, skulle 3He-fusion ha fördelen att ... Bindningsenergin per nukleon är 2,57 megaelektronvolt (MeV), vilket är jämförbart med det radioaktiva 3H (tritium).[5] ... Harrison H. Schmitt (2014). "Synthesis of Current Data on Helium and Hydrogen Concentrations in Lunar Regolith". Search and ...
Ahmed H. Sadek, Ronald Rauch, and Paul E. Schulz: Parkinsonism due to Manganism in a Welder I: International Journal of ... Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3. ...
J.H. Downing, P.D. Deeley, R. Fichte: Chromium and Chromium Alloys in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2005 ... Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3. ...
Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3. ... H2SO4) och kokning med natriumhydroxid (NaOH). Berylliumhydroxiden omvandlas till klorid och reduceras sedan med magnesium, ...
W.H. Freeman and Company 2007, Newyork. *^ Lars Ivar Elding: Förekomst, under uppslagsordet "volfram". Nationalencyklopedin, ... J McMaster and John H Enemark (10 september 1998). "The active sites of molybdenum- and tungsten-containing enzymes". Current ...
H. 2. O. →. 4. H. 3. O. +. +. 2. S. O. 4. 2. −. {\displaystyle {\rm {\ 2S+3\ O_{2}\ +6\ H_{2}O\rightarrow 4\ H_{3}O^{+}+2\ SO_{ ... Svaveldioxid bildar svavelsyrlighet (H2SO3) och svaveltrioxid bildar svavelsyra (H2SO4). Svavelsyrlighetens salter kallas ... I sulfonsyror (RSO3H) är svavlet även bundet till syre. Användning[redigera , redigera wikitext]. Svavel används mest utbrett ... Motsvarande syra är svavelväte (H2S) . Oxider[redigera , redigera wikitext]. Svavel har två olika vanligen förekommande oxider ...
M. E. Weeks, revised by H. M. Leicester: Discovery of the Elements, 7th Ed, Journal of Chemical Education, 1968. ...
Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3. ...
Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente., S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3. ... Bernath, P. F., Black, J. H., & Brault, J. W. (1985). "The spectrum of magnesium hydride". Astrophysical Journal 298: sid. 375 ...
Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... H-fraser. Röd: H228, H412. Vit: H250​, H300, H​314, H330​​, ... Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag 1999, ISBN 3-7776-0736-3. ...
Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... Audi, G.; Wapstra, A. H.; Thibault, C.; Blachot, J.; Bersillon, O. (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay ...
J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic ... Godwin, H (1962). "Half-life of radiocarbon". Nature 195 (4845): sid. 984. doi:10.1038/195984a0. Bibcode: 1962Natur.195..984G. ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ...
H-fraser. H280. P-fraser. P403. SI-enheter och STP används om inget annat anges.. ...
J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ...
Tonner, P. H. (14 februari 2006). "Xenon: one small step for anaesthesia..?". Current Opinion in Anaesthesiology "19" (4): ss. ... Ett exempel är xenonhydrat (Xe·5,75 H2O), där xenonatomer upptar hålrummen i vattenmolekyler.[69] Den deutererade varianten av ... Neil Bartlett and D. H. Lohmann (14 februari 1962). "Dioxygenyl hexafluoroplatinate (V), O2+[PtF6]−". Proceedings of the ... Paul R. Fields, Lawrence Stein, and Moshe H. Zirin (14 februari 1962). "Radon Fluoride". Journal of the American Chemical ...
Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... N2 + 3H2 → 2NH3. Ammoniaken kan sedan användas för att bilda ...
14,959 h. β−. 5,516. 24Mg 25Na. {syn.}. 59,1 s. β−. 3,835. 25Mg ...
Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... H. He. 2 Li. Be. B. C. N. O. F. Ne. 3 Na. Mg. Al. Si. P. S. Cl ... Några kolallotroper: a) diamant; b) grafit; c) lonsdaleit; d-f) fullerener (C60, C540, C70); g) amorft kol; h) nanorör. ...
10,53 h β+ 3,1 195Au 196Hg 0,15 % Stabil. ...
2H och 3H. De två första är stabila, medan den tredje har en halveringstid på 12,33 år. Alla tyngre isotoper (4H, 5H, 6H och 7H ... H} +\mathrm {{}_{0}^{1}n} }. 1. 5. H. →. ,. 910. y. s. 1. 3. H. +. 2. 0. 1. n. {\displaystyle \mathrm {{}_{1}^{5}H} \ {\ ... H} +\mathrm {3{}_{0}^{1}n} }. 1. 6. H. →. 290. y. s. 1. 2. H. +. 4. 0. 1. n. {\displaystyle \mathrm {{}_{1}^{6}H} \ {\ ... 1H brukar kallas för protium, 2H för deuterium och 3H för tritium. Symbolerna P, D och T används ibland istället för 1H, 2H ...
Grundämnet förväntas vara medlem i "Ön av stabilitet" och ha isotoper med lång halveringstid, kanske i storleksordningen 100000 år. Fem isotoper förväntas ha en halveringstid på mer än ett år och Ubo-340 förväntas vara mest stabilt. Unbioktium tros vara en fast metall är förmodligen silverfärgad.[4] ...
En alkalisk jordartsmetall eller alkalisk jordmetall är en metall i det periodiska systemets grupp 2. De alkaliska jordartsmetallerna är beryllium, magnesium, kalcium, strontium, barium och radium. De är alla silverfärgade och mjuka metaller med låg densitet, som lätt reagerar med halogener. Dock inte så snabbt som alkalimetaller. ...
H-fraser. H228, H410. P-fraser. P210, P273, P501. EU-märkning av farliga ämnen ...
... jonen kan bilda många salter. Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt och används som kontrastmedel vid röntgenundersökningar. Bariumnitrat (Ba(NO3)2) är lättlösligt och används huvudsakligen i fyrverkerisatser för att ge grön lågfärg. I tomtebloss är oxidationsmedlet bariumnitrat. Nitratet är giftigt för människor varför tomtebloss är försedda med en varningstext. Bariumjonen är giftig. Alla lösliga bariumsalter är giftiga. Giftverkan märks redan av små mängder. Bariumnitrat har använts i sorkgift. Bariumförgiftning påminner om arsenikförgiftning. Symtom är brännande känsla i munnen och magen, illamående, ökad saliv, hopdragningar i magsäcken, förlamningar i extremiteter och urinblåsa. De olösliga bariumsalterna såsom bariumsulfat är ofarliga. Natriumsulfat kan användas som motgift mot bariumsaltförgiftning då sulfatet bildar fällning med bariumjonerna. Bariumsulfat som mineral kallas baryt eller tungspat. ...
... upptäcktes 1898 av de två forskarna Morris William Travers och William Ramsay. De försökte upptäcka den ädelgas som fanns mellan helium och argon genom att utgå från en liter flytande luft där det mesta av kvävet och syret fick avdunsta och sedan befriades gasen från restsyre och restkväve med glödande koppar och magnesium. När de sedan undersökte gasens spektrum, fann de en skarp grön linje och en gul-grön linje. De döpte gasen till krypton efter ett grekiskt ord som betyder "gömd". Men när de bestämde gasens atomvikt, var den 84 och inte cirka 20, som de trodde den skulle vara. Detta innebar att gasen hörde hemma efter argon i det periodiska systemet. Den gas forskarna först trodde det var, med atomvikten cirka 20, hittades några veckor senare av samma forskare och döptes till neon. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Cn framställdes första gången den 9 februari 1996 av Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) i Darmstadt, Tyskland. Detta skedde genom fusion av zink och bly, där zinknukleider accelererades in i bly i en jonaccelerator. Grundämnet kallades temporärt ununbium, som är latin för "ett-ett-två-ium". Efter att ärendet hade beretts sedan år 2005[1], antogs namnet Copernicium och beteckningen Cn slutligen den 19 februari 2010, Nicolaus Copernicus födelsedag[2]. Namnet föreslogs av den grupp forskare som först lyckades syntetisera ämnet, vid Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt och har antagits av IUPAC. Forskargruppen föreslog förkortningen Cp, men den preliminära IUPAC-rekommendationen konstaterade att detta skulle kollidera med en alternativ beteckning för lutetium, som fram till 1949 också kunde benämnas cassiopeium. ...
J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ...
... är mycket hårt och bräckligt vilket gör det svårt att maskinbearbeta. Iridium är den korrosionsbeständigaste av alla metaller. Iridium angrips inte av några syror utan endast av smälta salter som natriumklorid, NaCl och natriumcyanid, NaCN. Den uppmätta densiteten är något lägre än osmiums men teoretiska beräkningar utifrån kristallstrukturen har indikerat att iridium är något tätare och borde ge större densitet, 22,65 kg/dm³, än osmium, 22,61 kg/dm³. För närvarande är det alltså osäkert vilket grundämne som har högst densitet. ...
Bara tre atomer av flerovium tros ha skapats. Den först producerade atomen skapades genom en kärnreaktion där bland annat en kalciumatom fusionerades med en plutoniumatom. Man har aldrig lyckats få fram så stor mängd av flerovium att ämnet kunnat studeras på makronivå. Flerovium är uppkallat efter kärnreaktionslaboratoriet vid Joint Institute for Nuclear Research i Dubna som i sin tur är uppkallat efter den ryska kärnfysikern Georgi Flerov.[2] ...
Den naturligt förekommande toriumisotopen 232Th är fertil och kan transmuteras till uranisotopen 233U, vilken kan användas för att driva kedjereaktioner i kärnkraftverk. Torium har använts som bränsle i forskningsreaktorer men också i kraftproducerande reaktorer. Tidigare har forskning mest gjorts i Tyskland och USA men idag forskas det också i Norge[2], Indien, Kina och flera länder i olika omfattning. Indien, som har omkring 25 % av världens toriumreserver, planerar sitt kärnkraftsprogram för att slutligen uteslutande använda torium och fasa ut uran. Dessa ambitiösa planer använder både snabba och termiska reaktorer samt bridreaktorer. Advanced Heavy Water Reactor och KAMINI-reaktorerna är delar av programmet. Toriumdioxid tål mycket höga temperaturer och används därför till specialkeramik, bl.a. har tidigare ljusenheten candela definierats med utgångspunkt från en standardljuskälla med en strålande svartkroppskavitet tillverkad av toriumdioxid. En tillsats av torium ...
... har överallt i världen uppträtt senare än guld och koppar, och var ännu under bronsåldern ganska sällsynt. I Egypten var silver ursprungligen mer värdefullt än guld. I Spanien upptäcktes silvergruvor mycket tidigt, och man känner till silversmycken (diadem) från Spaniens kopparålder. Även i Östern fanns silvergruvor vid bronsålderns början. En silvernål är hittad i en kopparåldersgrav vid Karkemisch nära Eufrat, och Heinrich Schliemann upptäckte i andra staden vid Troja-Hisarlik vaser och göten av silver. Från första hälften av 1000-talet f.Kr. härstammar en dolk och några spjutspetsar av silver som funnits vid Borodino i Bessarabien. Ända uppe i Schlesien har enstaka silverfynd från tidig bronsålder gjorts. Även i Italien kom silver i form av smyckenålar till användning under kopparåldern (Remedellokulturen).[4] Silvret började dock användas i större utsträckning först under järnåldern. På grekiskt område användes det först till mynt, på ...
... är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Californium är en transuran. Det skapades första gången på University of California, Berkeley 1950 och är uppkallat efter Kalifornien. .mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup ...
Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... H. He. 2 Li. Be. B. C. N. O. F. Ne. 3 Na. Mg. Al. Si. P. S. Cl ...
... förekommer endast med ca 0,004 ppm i naturen och tillsammans med andra platinametaller, t. ex. som legering med iridium. Det kan framställas ur anodslam, en biprodukt vid rening av råkoppar.[1] Separationen från andra metaller sker genom destillation av rutenium(VIII)oxid och metallen utvinns genom reduktion av (NH4)3RuCl6 med vätgas.[1] Ca 12 ton rutenium produceras varje år med en beräknad total tillgång av 5 000 ton i världen.[2] ...
... s största användningsområde är som beståndsdel i halvledare, till exempel GaN och GaAs. Gallium är unikt på det sättet att det har en hög kokpunkt. Det kan därför användas i högtemperaturtermometrar som mäter från rumstemperatur till extrema temperaturer. Den utnyttjas vidare i lågsmältande legeringar (med tenn smältpunkt 232°C) som används som smältsäkringar och värmeväxlare. ...