... (PLoS) är ett ideellt förlagsprojekt, vilket syftar till att skapa ett antal vetenskapliga tidskrifter som baseras på principen om öppet innehåll.. Public Library of Science började våren 2001 som ett upprop online av Patrick O. Brown, en biokemist på Stanford University och Michael Eisen, en biolog på University of California, Berkeley. Uppropet uppmanade alla vetenskapsmän att åta sig att från september 2001 upphöra att publicera artikar i tidskrifter som inte tillgängliggjorde hela artiklarnas innehåll fritt, antingen omedelbart eller efter en karens på några månader.. Initiavtagarna till uppropet startade därefter en egen tidskrift tillsammans med Harold E. Varmus efter förebild av den brittiska organisationen BioMed Central, som publicerat vetenskapliga artiklar under fri licens i Genome Biology och Journal of Biology sedan 1999. Public Library of Science började fungera som ett förlag i oktober 2003 med lanseringen av PLoS Biology. Alla ...
... är New Yorks stadsbibliotek med en rad avdelningar. Med namnet åsyftas oftast huvudbiblioteket (också känt som "The Humanities and social science library") på 5th Avenue vid 42nd street, Manhattan, NYC. Biblioteket är USA:s näst största bibliotek efter Library of congress med ca 53 miljoner föremål.[1] Byggnaden som rymmer (huvud)biblioteket är magnifik och är en av stadens turistattraktioner både med anledning av dess arkitektur, unika magasinerings- och hämtningssystem samt filmhistoriska betydelse. Den första stenen lades 1902, invigningen av biblioteket skedde 1911. Bland de filmer som spelats in här kan nämnas Ghostbusters - Spökligan vars inledande spökjakt sker i NYPL:s lokaler samt The Day After Tomorrow där de överlevande från ovädret tagit skydd i biblioteket. ...
... är en högskola på Island. Hólars högskola ligger i byn Hólar i Hjaltadalur öster om Skagafjörður 24 km öster om Sauðárkrókur i Norðurland vestra. Hólars högskola utbildar inom marinbiologi, hästar och naturturism. Hólar har lång utbildningstradition. 1106 grundades Bishop Jón Ögmundsson's cathedral school i Hólar. 1550 blev skolan ombildad latinsk och var verksam till 1801. 1882 grundades en jordbruksskola i Hólar som är rötterna till Hólars högskola. Från 2003 har Hólars högskola utvecklats från en konventionell jordbruksskola, och 1 juli 2007 grundades officiellt Hólars högskola. ^ [a b] "History" (på engelska). Háskólinn á Bifröst. http://www.holar.is/en/history. Läst 12 november 2016. ^ "Departments" (på engelska). Háskólinn á Bifröst. http://www.holar.is/en/departments. Läst 12 november 2016. Officiell hemsida (engelska ...
... är den utbildningsnivå som utgör fortsättning på primärutbildning, det vill säga grundskola.. Antal skolår och elevernas ålder varierar mellan olika länder, men vanligtvis är sekundärskolan inriktad på tonåringar, och motsvaras av den svenska grundskolans högstadium och gymnasieskolan, eller high school.. Denna utbildning kan vara förberedande för högskola (tertiärutbildning). Den kan också vara en praktisk yrkesförberedande utbildning, och kan vara en lärlingsutbildning.. I Storbritannien är sekundärskolan obligatorisk sedan 1944.[1]. ...
... är en reklambyrå som grundades 1965 och har sitt säte i Stockholm. Byrån har historiskt sett främst arbetat med konsumentreklam, men har även uppdrag inom business-to-business. Namnet kommer från grundarna Gunnar Fältman och Kaj Malmén. Gunnar Fältman, som 2011 fyllde 83 år, är fortfarande aktiv inom företaget. FCB Fältman & Malmén skapade under 70-talet stor uppmärksamhet med sina banbrytande reklamkampanjer för RFSU. Det var även under denna tidsperiod som det numera kultförklarade uttrycket "Ikväll får 107 svenskar Gonorré" skapades i samband med en informationskampanj för kondomer. Idag har FCB Fältman & Malmén runt 40 anställda och arbetar med kunder som Nationalmuseum, Siemens, Swedavia, Ahlgrens bilar, Chevrolet, HSB och Örebro universitet. ^ "Fältman & Malmén". LinkedIn. http://www.linkedin.com/companies/faltman-%26-malmen. Läst 8 juli 2011. ^ [a b] Bernt Hermele [email protected] (20 mars 2008). "Resumé: Guldägg till påsk". ...
... bildades 15 januari 2006. Myndigheten samordnade kurser vid svenska universitet och högskolor som ges över Internet under namnet Nätuniversitetet. Nätuniversitetet bedrev ingen egen utbildning. Däremot arbetade myndigheten med utveckling av IT-understödd undervisning och erfarenhetsutbyte mellan lärosäten. Myndigheten var förlagd till Härnösand och hette tidigare Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Därmed kan det också sägas att myndigheten var arvtagare till den numera avvecklade Distansutbildningsmyndigheten. ...
... är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige grundades 1989 under namnet Riksförbundet för hivpositiva (RFHP) och registrerades officiellt 1990 som en ideell medlemsorganisation. År 2006 fick organisationen sitt nuvarande namn. Hiv-Sverige är politiskt och religiöst obunden och arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för personer som lever med hiv i Sverige. Hiv-Sverige bedriver hivpolitisk påverkas- och opinionsarbete, informations och preventions kampanjer samt erbjuder juridisk rådgivning till personer som lever med hiv. Hiv-Sverige har sitt säte och kansli i Stockholm. Organisationen är medlem i Funktionsrätt Sverige Hiv-Sverige är den officiella distributören av Röda bandet som är den internationella symbolen för medvetenhet om hiv och aids. Heders-Red Ribbon är en utmärkelse som delas ut av Hiv-Sverige i anslutning till International AIDS Candlelight Memorial Day i ...
... tillsattes våren 1985 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen i syfte att bekämpa spridningen av hiv. Ordförande var socialminister Gertrud Sigurdsen. Aidsdelegationen drev en intensiv informationskampanj i vilken man bland annat propagerade för användande av kondom. På initiativ av aidsdelegationen förbjöds 1987 de så kallade bastuklubbarna, vilket blev mycket kontroversiellt. Aidsdelegationen uppgick sommaren 1992 i det då nybildade Folkhälsoinstitutet. Den svenska aidsdelegationen tillsattes genom ett enhälligt regeringsbeslut 9 maj 1985 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, ledd av statsminister Olof Palme. I en kortfattad bilaga till regeringsbeslutet beskrevs delegationens huvuduppgifter i punktform: samordna arbetet inom alla samhällets sektorer med att begränsa spridningen av sjukdomen aids följa och initiera angelägen forskning på området samt ta initiativ till de åtgärder som detta kan föranleda bedöma behovet av och initiera ...
... eller Fisher Act var en parlamentsakt i Storbritannien från 1918. Genom lagen utökades skolplikten till att gälla upp till 14 års ålder. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 6 september 2014. ^ "Education Leaving Age" (på engelska). Politics. 11 november 2012. http://www.politics.co.uk/reference/education-leaving-age. Läst 6 september 2014. Education Act 1918 (engelska ...
Det nya biljettsystemet möttes 2010 av hård kritik. Kritiken avsåg kontoladdningskorten (flerturskorten) vid resa över kommungräns, främst för att det av allmänheten ansågs för krångligt och ologiskt.[8] En kritik var att kortläsarna inte längre skrev saldo på flerturskorten, vilket de gjorde innan i Göteborg och Bohuslän. Västtrafik besvarade kritiken med att förklara att systemet var väl beprövat, och drog igång stora informationskampanjer. På bussar, spårvagnar och även reklampelare sattes information upp om hur de nya korten skulle användas. Kritik har också riktat mot systemet då felaktiga belopp i förekommande fall dragits från resenärernas kort. Biljettautomaterna räknar ut taxan baserat på resesträcka, vilken mäts med automatens inbyggda gps-mottagare. Det har inträffat att GPS-mottagarna inte fungerat på ett nöjaktigt sätt och resenärerna därmed debiterats fel taxa.[9]. Kritik har också riktats mot att systemet inte medger att resenärerna vid ...
Det nya biljettsystemet möttes 2009 av hård kritik. Kritiken avsåg kontoladdningskorten (flerturskorten) vid resa över kommungräns, främst för att det av allmänheten ansågs för krångligt och ologiskt.[8] En kritik var att kortläsarna inte längre skrev saldo på flerturskorten, vilket de gjorde innan i Göteborg och Bohuslän. Västtrafik besvarade kritiken med att förklara att systemet var väl beprövat, och drog igång stora informationskampanjer. På bussar, spårvagnar och även reklampelare sattes information upp om hur de nya korten skulle användas. Kritik har också riktat mot systemet då felaktiga belopp i förekommande fall dragits från resenärernas kort. Biljettautomaterna räknar ut taxan baserat på resesträcka, vilken mäts med automatens inbyggda gps-mottagare. Det har inträffat att GPS-mottagarna inte fungerat på ett nöjaktigt sätt och resenärerna därmed debiterats fel taxa.[9] Kritik har också riktats mot att systemet inte medger att resenärerna vid ...
... är en ideell förening vars syfte är att främja islamiskt lärande enligt de traditionella sunnitiska lagskolorna (madhahib). Föreningen strävar efter att verksamheten skall följa islams lag (sharia) och hämta förebild från dess andliga rörelse (tasawwuf=sufism). Institutet verkar för att fördjupa muslimers kunskap i Koranen och sunna, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro (iman), handling (islam) och inre fulländning (ihsan). Institutet bedriver utbildnings och kursverksamhet , översätter och publicerar böcker samt förvaltar en utbildningsfond. Institutet hämtar sitt namn från den persiske teologen Mohammad Ghazali. Föreningen har följande målsättning: att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan) verka för etablerandet av traditionell islamisk kunskap i Sverige i enlighet med de fyra lagskolorna ...
En kampanj drivs vanligen av en eller flera organisationer. Kampanjplanen beskriver hur de olika aktiviteterna i en kampanj skall samordnas med varandra för att ge maximal effekt. Med en valkampanj betecknar man ett partis strategi och metoder inför ett val. En reklamkampanj är en företags sätt att med olika kommunikationsmetoder och -kanaler försöka övertyga potentiella kunder att köpa företagets produkter eller att för påverka kundernas image av företaget. Reklamkampanjer brukar delas in i två kategorier, incitamentsdrivna och generella kampanjer. Incitamentsdrivna reklamkampanjer innefattar ibland en rabattkupong eller rabattkod som brukas för att ta del av kampanjen. Reklamkampanjer på nätet kan exponeras i bannerformat, textbaserat som en del i ett sökmotorresultat eller via en extern kampanjsida. ...