Det finns andra virus i samma familj som och också orsakar sjukdomar hos människor; till exempel gula febern-virus, West Nile- ... vilket gjorde det till den andra bevisade virusorsakade sjukdomen efter gula febern.Vidare forskning av John Burton Cleland och ...
Sjukdomen orsakas av gula febern-virus och sprids genom bett från vissa arter av stickmyggor. Sjukdomen smittar människor och ... Vaccinet utgörs av en levande försvagad virusstam benämnd Gula febern virus 17D 204-stam och framställs av specificerade ... och 1800-talet ansågs gula febern vara en av de allra farligaste infektionssjukdomarna.[6] Gula febern var den första mänskliga ... Gula febern är en akut virussjukdom.[1] I de flesta fall innefattar symptombilden feber, frossa, aptitförlust, illamående, ...