Istället binder ett guanosintrifosfat, GTP, in. Detta medför att enzymet blir aktivt så att det kan fosforylera enzymet RAF. ...
... står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid som bildas från guanosintrifosfat (GTP) i levande ...
... är ett enzym som katalyserar överföringen av en fosfatgrupp från guanosintrifosfat (GTP) till ...
Ämnet fungerar som energibärare när det tillförs en extra fosfatgrupp och bildar guanosintrifosfat (GTP). Denna biokemi- ...
De naturligt förekommande nukleosidtrifosfaterna inkluderar adenosintrifosfat (ATP), guanosintrifosfat (GTP), cytidintrifosfat ...
... till ett guanosintrifosfat, GTP. Detta brukar i regel aktivera enzymet som har GTP bundet till sig. Många intracellulära ...
... eller guanosin-5'-trifosfat (GTP) är en nukleotid (en purin) som används vid transkription för att bygga upp ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Guanosintrifosfat&oldid=20290398" ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Guanosintrifosfat (GTP). Hentet fra "https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Guanosindifosfat&oldid=8775313" ...