Ämnet är en ester av fosforsyra med nukleosiden guanosin. Guanosin består i sin tur av ribofuranos (en ribos) och kvävebasen ...
I RNA förenas guanin med ribos och bildar nukleosiden guanosin. I DNA är guanin på motsvarande sätt förenat med deoxiribos till ...
... eller guanosin-5'-trifosfat (GTP) är en nukleotid (en purin) som används vid transkription för att bygga upp ... Det är en energirik molekyl som består av guanosin och tre fosfatgrupper. Den används också som energikälla vid translationen. ...
... är en av de fem standardnukleosider som utgör nukleinsyror, de andra är adenosin, tymidin, cytidin och guanosin. Den är ...