C02AC01 Klonidin C02AC02 Guanfacin C02AC04 Tolonidin C02AC05 Moxonidin C02AC06 Rilmenidin C02BA01 Trimetafan C02BB01 ...
... utreds också som behandling av abstinenssymptom från opioider, etanol och nikotin. Guanfacin har nämligen visat sig ... Guanfacin är för närvarande tillåtet och marknadsförs i Sverige och Europeiska Unionen som Intuniv för behandlingen av barn och ... Guanfacin används både som monobehandling och som tillägg till psykostimulanter för att behandla barn och unga med ADHD. Dess ... Guanfacin och andra α2A agonister har ångestdämpande effekt genom att reducera det emotionella gensvaret från amygdala och ...
Guanfacin (är ej ett klassiskt amfetaminliknande preparat, det är idag ej helt klarlagt hur det fungerar, men tros verka genom ...