The Gravity Gun blir däremot långt kraftfullare och Gordon använder sig av den för att slå sig fram till Citadellets topp. ... Remo, Chris (30 maj 2008). "Valve: PC Has 'Perception Problem,' Piracy Reflects 'Unserved Customers'". Gamasutra. http://www. ... Medan Alyx och Gordon leker med Dog och The Gravity Gun, blir basen anfallen av The Combine och Eli blir tillfångatagen. Gordon ... Många problem är tänkta att lösas med The Gravity Gun. Till exempel hamnar spelaren i flera situationer där många tunga föremål ...