... avled påföljande år till följd av graviditetskomplikationer. Den historiskt sett mest berömda levnadstecknaren ...
Graviditetskomplikationer, som havandeskapsförgiftning, högt blodtryck under graviditeten och graviditetsdiabetes.[13]. ...
Graviditetskomplikationer In utero In vitro ^ [a b c d] Kirk E, Bottomley C, Bourne T (2014). "Diagnosing ectopic pregnancy and ...
Möjliga förklaringar är: Ökad risk för graviditetskomplikationer. Moderns autoimmunitet. Ökad risk för kromosomavvikelser eller ...
... dels som en del i fosterdiagnostik samt dels för att diagnostisera och följa graviditetskomplikationer. Den vanligaste ...
Exponering för högt buller Stress Skakiga relationer Depression Parodontala sjukdomar Diet Graviditetskomplikationer, som ...