... , ett släkte aeroba, gramnegativa och oxidaspositiva bakterier; ofta även katalasbildande. I maj 2016 omfattar släktet ... Flertalet arter är kocker med upp till 2 μm diameter, oftast arrangerade två och två, som "kaffebönor" och kallas då ... diplokocker, exempel är N. meningitidis och N. gonorrhoeae medan några är stavar, som N. bacilliformis, N. elongata och N. ...