Medlemmarna av släktet är små, gramnegativa, aeroba bakterier. Runt 20 arter tillhör släktet. Bartonella henselae är mest känd ... Bakterier som tillhör släktet Bartonella är intracellulära parasiter som lever inuti exempelvis endotelceller. Bartonella ... Bartonella henselae är en bakterie som tillhör Bartonella-släktet, ett av de vanligaste släktena av bakterier i världen. ...
... , ett släkte aeroba, gramnegativa och oxidaspositiva bakterier; ofta även katalasbildande. I maj 2016 omfattar släktet ... ISBN 978-1-55581-463-2 Denna bakterier- eller bakteriologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
... är ett släkte aeroba, gram-negativa, stavformade bakterier. De är vanligast bland djur och varje djurart infekteras av ...
... verkar bakteristatiskt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier, såväl aeroba som anaeroba. I höga doser ... Detta läkemedel användes vid olika typer av infektioner som bakterier orsakar. Det kan därför användas som alternativ vid svåra ... Kloramfenikol används vid olika sorters ögoninfektioner orsakad av bakterier som t.ex. ögonkörtelinflammation, ...
Blandflora kan innehålla både grampositiva och gramnegativa bakterier i liten mängd. Uretreaflora består av anaeroba och aeroba ... bakterier. Hos flickor och kvinnor innan menopaus dominerar de aeroba (hälften till tre fjärdedelar av cellerna), medan ... Mindre mängder bakterier (10 000 celler) kan dock tyda på en urinvägsinfektion, exempelvis om urinen också innehåller vita ... Uretraflora misstänks också om urinodlingen visar flera slags bakterier och gäller i synnerhet när det är fråga om grampositiva ...
... är ett släkte bakterier. Bordetella är en gren av små (0.2 - 0.7 µm), gram-negativa icke sporformande kockoida ... Alla arter i släktet Bordetella, med undantag för B. petrii, är aeroba, samt extremt kräsna, eller svåra att skapa kulturer av ... Bakterier adsorberas först till cilierade epitelceller i de övre luftvägarna. Det här kan bakterien göra tack vare adhesiner på ... De bakterier som har förmågan att orsaka sjukdomar i luftstrupen har också blivit undersökta, fast inte lika noggrant. ...
Pivmecillinam används för behandling av urinvägsinfektioner orsakade av gramnegativa bakterier och den grampositiva bakterien ... ett mycket brett antibakteriellt spektrum som omfattar flera typer av såväl aeroba som anaeroba grampositiva och gramnegativa ... Olika typer av penicilliner kan användas för behandling av infektionstillstånd orsakade av olika bakterier. Penicillin V har ... Trots att många typer av bakterier har utvecklat antibiotikaresistens är användandet av penicilliner fortfarande mycket utbrett ...
... är ett släkte av gramnegativa bakterier i form av stavar som är böjda och spiralformade. Bakterierna i släktet är ... De allra flesta arterna av Campylobacter växer under aeroba förhållanden. Majoriteten av dessa kräver en reducerad syresättning ... Han observerade dessa bakterier som han fann i tjocktarmen på barn med tarmsjukdomar. Det dröjde sedan till 1938 innan den ... Förekomsten av infektion av Campylobacter har ökat när fler bakterier har blivit resistenta, varvid en minskning av antibiotika ...