I cytosolen hittas en enda golgiapparat. Zoosporen har en flagell placerad på den bakre delen av sporen, längden på flagellen ...
cellkärna och ribosomer men har ett cellmembran, cytoplasma, mitokondrier, golgiapparat m.m. I och med avsaknaden av cellkärna ...
Golgiapparat ompaketerar proteiner som skall exocyteras eller brytas ner i lysosomerna i vesiklar som märks genom glykosylering ...
Cellerna innehåller, likt andra eukaryota organismer, golgiapparat, endoplasmatiskt nätverk (ER), fria ribosomer och ribosomer ...
... var och en med fyra tillhörande flageller och saknar både mitokondrier och en golgiapparat. Men de är nu kända för att besitta ...
Golgiapparat, ribosom och lysosom. År 1938 identifierade och renade han för första gången komponenten i Rous sarkomvirus, ...