... är då kolhydrater (till exempel socker) tillfogas ett protein. Det finns två olika former av glykosylering, N- ... N-länkad glykosylering sker i det endoplasmatiska nätverket (ER) då en "föregångar-oligosaccharid" på 14 sockergrupper ... O-länkad glykosylering är en annan modifikation, som sker i golgiapparaten. Då placeras istället en oligosaccharid som börjar ...
Denna glykosylering är viktig både för proteinstruktur och proteinfunktion. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på ... Asparagin ger också nyckelplatser för N-länkad glykosylering, modifiering av proteinkedjan med tillsats av kolhydratkedjor. ...
CTP fungerar som energikälla och som koenzym vid syntes av glycerofosfolipider och glykosylering av proteiner. Denna biokemi- ...
Protein som består till stora delar av socker på grund av glykosylering kallas glykoproteiner eller proteoglykaner. DNA och RNA ...
Golgiapparat ompaketerar proteiner som skall exocyteras eller brytas ner i lysosomerna i vesiklar som märks genom glykosylering ...
... till exempel glykosylering. Sekvensen av aminosyror i ett protein avgör hur de ska vecka sig och få struktur. Strukturen kan ...