CTP fungerar som energikälla och som koenzym vid syntes av glycerofosfolipider och glykosylering av proteiner. Denna biokemi- ...
Golgiapparat ompaketerar proteiner som skall exocyteras eller brytas ner i lysosomerna i vesiklar som märks genom glykosylering ...
... till exempel glykosylering. Sekvensen av aminosyror i ett protein avgör hur de ska vecka sig och få struktur. Strukturen kan ...
Protein som består till stora delar av socker på grund av glykosylering kallas glykoproteiner eller proteoglukaner. DNA och RNA ...
... är då kolhydrater (till exempel socker) tillfogas ett protein. Det finns två olika former av glykosylering, N- ... N-länkad glykosylering sker i det endoplasmatiska nätverket (ER) då en "föregångar-oligosaccharid" på 14 sockergrupper ... O-länkad glykosylering är en annan modifikation, som sker i golgiapparaten. Då placeras istället en oligosaccharid som börjar ...