Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Dessa kallas för glykoproteiner. En grupp proteiner som innehåller mycket stora mängder kolhydrat är proteoglykaner. ...
Kring blastocysten finns också ett skal gjort av glykoproteiner.[2] Detta skal måste kläckas innan det befruktade ägget kan ...
De flesta proteiner som finns i blodet är glykoproteiner. Skillnaden mellan glykoproteiner och proteoglykaner är fördelningen ... Glykoproteiner är vanliga i cellmembran och har mycket varierande funktioner där. En annan grupp med stor betydelse i kroppen ... "glykoproteiner - Uppslagsverk - NE". http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/glykoproteiner. Läst 13 maj 2016.. ... Medan kolhydrater utgör ca 1-80 % av vikten i glykoproteiner råder det motsatta förhållandet i proteoglykaner, där alltså ...
De fleste proteiner som finnes i blodet, er glykoproteiner. Eksterne baser (Autoritetsdata). GND · LCCN · NDL · Encyclopædia ... Et glykoprotein er et makromolekyl som består av et protein med karbohydratrester (oligosakkarider) bundet til en del av sine ... Glykoproteiner er vanlige i cellemembranen og har meget varierende funksjoner der. En annen gruppe med stor betydning for ...
... glykoproteiner, lipopolysackarider och peptidoglykaner. nlm.nih.gov. ...
Antigenerna i AB0-systemet består av oligosackarider, glykoproteiner och glykolipider. De byggs ihop av enzymer som finns ...
I glykoproteiner kan serin formidle bindingen mellom karbohydrat og protein. Serin har massen 105,09, den internasjonale ...
De flesta av dessa antigener är polypeptider och de andra glykoproteiner. HLA-antigen kallas den mänskliga motsvarigheten till ...
... met hos djur (inklusive människor) består av glykoproteiner (muciner) och vatten. Det kan bildas i särskilda, encelliga ...
... VII - ett av de glykoproteiner som är verksamma vid blodkoagulering. *Faktor VIII - ett glykoprotein och ...
Dessa glykoproteiner använder viruset för att binda in till och infektera värdcellen. Det virala genomet utgörs av en ...
Vissa virus har även utskott på höljet som taggar bestående av glykoproteiner. Dessa används bl.a. för att fästa till ...
... eller slemämne, är egentligen en grupp av glykoproteiner med ganska långa peptidkedjor. Mucinerna gör olika sekret, ...
... (7) är ett av de glykoproteiner som är verksamma vid blodkoagulering. Faktor VII-proteinets huvudroll är att ...
Mastigonemer tillverkas av glykoproteiner i cellens endoplasmanät innan det transporteras till dess yta. När "tinsel"-flagellen ...
Ägget består av oocyten, som omges av ett lager av glykoproteiner kallat zona pellucida. Zona pellucida i sin tur består av ... vilket bland annat triggar utsöndring av glykoproteiner som får zona pellucida att svälla, samt enzymer som hydrolyserar ZP3- ... fyra olika glykoproteiner, ZP1-4, som tillsammans utgör ett nätverk som omger äggcellen. Utanpå zona pellucida sitter dessutom ...
... är proteiner eller glykoproteiner och har oftast har en molekylvikt på 5-70 kDa. Även mindre och större allergena ...
Kolhydraterna förekommer som oligosackaridkedjor som är kovalent bundna till proteiner (glykoproteiner) eller till lipider ( ...
Den innehåller även enzymer och andra glykoproteiner. Denna artikel om medicinsk vetenskap eller humanfysiologi saknar ...
De förekommer till exempel i glykoproteiner i cellmembran. Polysackarider består av ännu längre kedjor med ända upp till ...
... proteoglykaner och multiadhesiva glykoproteiner. Kollagentypen kollagen II är den dominerande fibertypen i hyalint brosk. ... är bundna till fibrer i extracellulärt matrix genom elektrostatiska interaktioner och multiadhesiva glykoproteiner. De ...
... et består av proteoglykaner, kollagen (typ IV) och glykoproteiner. Basalmembranet saknar alltså celler, och består ...
Två virala glykoproteiner, GN och Gc, förekommer på membranets yta. Viruset är ca 100 nm i diameter och genomet består av tre ...
Så mycket som 85-95 % av vikten består av kolhydrater, är halten mindre än så kallas de i stället glykoproteiner. ...
De saknar cellvägg, men har ett cellmembran bestående av stora mängder lipopolysackarider och glykoproteiner, vilka skyddar mot ...
glykoproteiner sitter ofta sialinsyra längst ut på oligosackariden och när den lossnar fungerar det som en signal för ...
Protein som består till stora delar av socker på grund av glykosylering kallas glykoproteiner eller proteoglukaner. DNA och RNA ...
DNA strängen är omgiven av en ikosahedral kapsid som omges av ett hölje med många glykoproteiner. Herpesviruset är jämfört med ...