... eller slemämne, är egentligen en grupp av glykoproteiner med ganska långa peptidkedjor. Mucinerna gör olika sekret, ...
Biokemistubbar, Alla stubbar, Glykoproteiner). ...
De flesta proteiner som finns i blodet är glykoproteiner. Skillnaden mellan glykoproteiner och proteoglykaner är fördelningen ... Glykoproteiner är vanliga i cellmembran och har mycket varierande funktioner där. En annan grupp med stor betydelse i kroppen ... Medan kolhydrater utgör ca 1-80 % av vikten i glykoproteiner råder det motsatta förhållandet i proteoglykaner, där alltså ... Bilder & media (Artiklar som behöver förtydligas 2021-12, Artiklar som behöver förtydligas-samtliga, Glykoproteiner, Sackarider ...
Dessa kallas för glykoproteiner. En grupp proteiner som innehåller mycket stora mängder kolhydrat är proteoglykaner. Proteiner ...
Sköldkörteln, Glykoproteiner, Lagrings- och transportproteiner). ...
Glykoproteiner, Obstetrik och gynekologi, Onkologi). ...
Wikipedia:Projekt översätta källmallar, Glykoproteiner). ...
Glykoproteiner, Könsdimorfism, Lagrings- och transportproteiner). ...
Kraftigt ökad celiakiprevalens, Läkartidningen 2009 (Glykoproteiner). ...
Den innehåller även enzymer och andra glykoproteiner. (Kroppsvätskor). ...
De förekommer till exempel i glykoproteiner i cellmembran. Polysackarider består av ännu längre kedjor med ända upp till ...
... et består av proteoglykaner, kollagen (typ IV) och glykoproteiner. Det saknar alltså celler, och består endast av ...
Kring blastocysten finns också ett skal gjort av glykoproteiner. Detta skal måste kläckas innan det befruktade ägget kan fastna ...
Kring blastocysten finns också ett skal gjort av glykoproteiner. Detta skal måste kläckas innan det befruktade ägget kan fastna ...
... glykoproteiner, lipopolysackarider och peptidoglykaner. nlm.nih.gov (Sackarider, Cellbiologi). ...
Två virala glykoproteiner, GN och Gc, förekommer på membranets yta. Viruset är ca 100 nm i diameter och genomet består av tre ...
Antigenerna i AB0-systemet består av oligosackarider, glykoproteiner och glykolipider. De byggs ihop av enzymer som finns ...
Är halten mindre än så kallas de i stället glykoproteiner. Proteoglykaner är proteiner som är substituerade med en speciell ...
De flesta av dessa antigener är polypeptider och de andra glykoproteiner. Dess funktion är att presentera slumpmässigt ...
... met hos djur (inklusive människor) består av glykoproteiner (muciner) och vatten. Det kan bildas i särskilda, encelliga ...
Dessa glykoproteiner använder viruset för att binda in till och infektera värdcellen. Det virala genomet utgörs av en ...
Vissa virus har även utskott på höljet som taggar bestående av glykoproteiner. Dessa används bland annat för att fästa till ...
... (7) är ett av de glykoproteiner som är verksamma vid blodkoagulering. Faktor VII-proteinets huvudroll är att ...
... i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904) Abrins struktur i Proteopedia (Växttoxiner, Glykoproteiner). ...
Mastigonemer tillverkas av glykoproteiner i cellens endoplasmanät innan det transporteras till dess yta. När "tinsel"-flagellen ...
Ägget består av oocyten, som omges av ett lager av glykoproteiner kallat zona pellucida. Zona pellucida i sin tur består av ... vilket bland annat triggar utsöndring av glykoproteiner som får zona pellucida att svälla, samt enzymer som hydrolyserar ZP3- ... fyra olika glykoproteiner, ZP1-4, som tillsammans utgör ett nätverk som omger äggcellen. Utanpå zona pellucida sitter dessutom ...
... är proteiner eller glykoproteiner och har oftast har en molekylvikt på 5-70 kDa. Även mindre och större allergena ...
Kolhydraterna förekommer som oligosackaridkedjor som är kovalent bundna till proteiner (glykoproteiner) eller till lipider ( ...
Protein som består till stora delar av socker på grund av glykosylering kallas glykoproteiner eller proteoglykaner. DNA och RNA ...
Rent kemiskt är den uppbyggd av polysackarider, proteiner eller en kombination av båda s.k. glykoproteiner. Vissa bakterier har ...