... är glykolipider, glykoproteiner, lipopolysackarider och peptidoglykaner. nlm.nih.gov. ...
Antigenerna i AB0-systemet består av oligosackarider, glykoproteiner och glykolipider. De byggs ihop av enzymer som finns ...
Huvudsakligen hör kolesterol, fosfolipider, samt en liten mängd glykolipider till gruppen membranlipider. ^ [a b] "Membrane ...
Glykolipider innehåller en eller flera sockermolekyler bland annat D-galaktos, D-glukos. Glykolipider återfinns ofta på ...
... glykolipider). Kolhydraterna förekommer också i viss mån i polysackaridform, då bundna till proteiner och bildar därmed ...
Med fett menas till exempel kolesterol, steroider, fettsyror, eikosanoider, ketonkroppar, triglycerider och glykolipider. ...
Eftersom olika celler har specifika uppsättningar glykolipider kan de användas av andra celler som igenkänningssignal. En del ...