Glykolipider innehåller en eller flera sockermolekyler bland annat D-galaktos, D-glukos. Glykolipider återfinns ofta på ...
... är glykolipider, glykoproteiner, lipopolysackarider och peptidoglykaner. nlm.nih.gov (Sackarider, Cellbiologi). ...
Antigenerna i AB0-systemet består av oligosackarider, glykoproteiner och glykolipider. De byggs ihop av enzymer som finns ...
Huvudsakligen hör kolesterol, fosfolipider, samt en liten mängd glykolipider till gruppen membranlipider. ^ [a b] "Membrane ...
Med fett menas till exempel kolesterol, steroider, fettsyror, eikosanoider, ketonkroppar, triglycerider och glykolipider. ...
Eftersom olika celler har specifika uppsättningar glykolipider kan de användas av andra celler som igenkänningssignal. En del ...
... glykolipider). Kolhydraterna förekommer också i viss mån i polysackaridform, då bundna till proteiner och bildar därmed ...
Vliegentharts forskning inriktades på syntes och karakterisering av kolhydrater, glykoproteiner, glykolipider och ...
Neu5Ac-rester finns också i glykolipider, kända som gangliosider, en avgörande komponent av neuronala membran som finns i ...
Transferaser kan också använda lipider som acceptor, bilda glykolipider och till och med använda lipidbundna sockerfosfatgivare ...