... ämnen i kroppen Samt vid reduktion av glutationdisulfid till glutation. Glutation används för att omvandla den fria ...
... när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet ...