Hos vissa ciliater och grönalger översätts stopp-kodonet UAG, och ofta också UAA, till glutamin. I vissa arkéer och eubakterier ...
Vid syntes av de flesta aminosyrorna används detta genom transaminering av glutamat eller glutamin till karboxylsyror som ...
Polyglutamin är uppbyggd av längre återkommande glutamin-glutamin-länkar. Gensegment, som kodar för polyglutamin, är generellt ...
CAG är en kod för att tillverka aminosyran glutamin. Normalt finns det cirka 20 CAG-repetitioner i genen. En sjuklig ...
Inom biokemin betecknas den med Glu eller E. Jämför glutamin. I den genetiska koden kodas glutaminsyra av två kodon: GAA och ...
A till G SNP förändrar Lysin 304 till en Glutamin 2. 199: T till C SNP förändrar Tyrosin 42 till en Histidin 3. 799: G till A ...
Vid deaminering bildas ammoniak som sedan neutraliseras av glutaminsyra för att bilda glutamin. Deaminering bildar därav inte ...
L-Teanin är ett derivat av glutamin. L-Teanin är det aktiva ämne som förekommer mest i te efter koffein, och samverkar med ...
... är ett enzym som katalyserar bildandet av karbamoylfosfat från glutamin eller frånt ATP, koldioxid och ...
Glutamin (Gln): R = -CH2CH2C(=O)NH2. *Tyrosin (Tyr): R = -CH2-fenyl-para-OH (der para tyder at OH sit på motsett side av ... Dei ikkje-essensielle aminosyrene: ACG pst... (alanin, arginin, asparagin, aspartat, cystein, glutamin, glutamat, glysin, ...
Kväve kan dessutom lagras temporärt i kroppen då glutamat nitrifieras till glutamin. Denna process är även relaterad till ...
Immunförsvaret - särskilt vissa aminosyror, exempelvis glutamin och arginin är viktiga för immunförsvarets funktion. Blodet - i ...
Mot 5'-änden har Htt en upprepning av trinukleotiden CAG som kodar för aminosyran glutamin. Genen består av 67 exon. Huntingtin ...
Man har också identifierat en substitution av en glutamin mot en arginin på plats 238 (gln238arg). Utöver detta har man hittat ...
Det används som kosttillskott för att öka mängden vatten i musklerna på samma sätt som kreatin, taurin och glutamin. Det finns ...
... av denna population med klassisk galaktosemi orsakas av en substitution av aminosyran arginin till glutamin på position 188. ...
... är ett enzym som katalyserar omvandlingen av glutamin till glutamat, nettoreaktionen är: Glutamin + H2O → Glutamat ...
... omvandlar sedan asparaginsyran till asparagin genom att samtidigt omvandla en molekyl glutamin till glutaminsyra (glutamate) - ...
Det finns framför allt i hjärnan, levern och njurarna, där det omvandlar glutamat till glutamin varpå fri ammoniak inkorporeras ...
Njurarna deaminerar glutamin med hjälpt av enzymen glutaminas och glutamatdehydrogenas, det mesta av ammoniaken som bildas här ...
... används också vid matsmältningen och kroppens näringsupptag.[förtydliga] Brist på glutamin kan orsaka avmagring.[källa ... Glutamin (förkortas Gln eller Q) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen hydrofila, polära ... Glutamin står för över 35% av det kväve som transporteras till musklerna. Forskning[vem?] har inte kunnat visa en fördel med ... Glutamin är en icke-essentiell aminosyra som kroppen kan syntetisera själv och som därför inte behöver tillföras genom kosten. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Alanin (data) , Arginin (data) , Asparagin (data) , Aspartat (data) , Cystein (data) , Glutamat (data) , Glutamin (data) , ...
Alanin • ArgininAsparagin • Aspartat • Cystein • Glutamat • Glutamin • Glycin • Histidin • Isoleucin • Leucin • Lysin • ...
I den genetiska koden kodas histidin av två kodon: CAU och CAC. Histidin är ett av utgångsämnena vid kroppens tillverkning av histamin, som medverkar i kroppens immunförsvar. Människor kan inte själva tillverka histidin, utan måste få den tillförd genom födan. På vissa proteaser utgör histidin en viktig del av den aktiva ytan. ...
Eftersom dess sidokedja är så liten, endast en väteatom, kan glycin få rum i proteiner på positioner där de flesta andra aminosyrorna är för stora. Av samma anledning är glycin evolutionärt stabilt och byts inte lätt ut mot andra aminosyror. De flesta proteiner innehåller endast små mängder glycin, dock undantaget gelatin eller kollagen där glycininnehållet är 25 - 30 % av det totala proteininnehållet. Människokroppen behöver stora mängder glycin för att levern skall kunna utföra en effektiv avgiftning efter exponering för till exempel kemikalier. Glycin är inte en så kallad essentiell aminosyra utan kan bildas i kroppen, men det föreligger många anledningar att anta att då kroppen är i behov av att reparera sig själv så kan inte tillräckliga mängder tillgodogöras. Glycinmolekyler har även påvisats i världsrymden. ...