är iduronsyra en epimer av glukuronsyra). Uronsyror som har sex kolatomer kallas hexuronsyror. Vissa av dessa föreningar har ... Till de viktigaste räknas glukuronsyra, mannuronsyra och galakturonsyra, vilka bl. a. uppträder i mucopolysackarider, pektin, ...
Vid rekommenderad dos metaboliseras merparten av läkemedlet genom konjugering med glukuronsyra och sulfat. Det vattenlösliga ... som människor använder för att konjugera läkemedlet med glukuronsyra. Paracetamol har, till skillnad från andra läkemedel såsom ...
Utöver det kan N-acetylglukosamin polymeriseras med glukuronsyra för att bilda hyaluronsyra, en glykosaminoglykan. N- ...
Levern i sin tur konjugerar (binder kemiskt) bilirubinet med glukuronsyra och skickar ut detta komplex till gallan. En liten ...
... som hydrolyseras till euxanthon och glukuronsyra, ett sockerderivat. Historien om ko-urin (Mukharji, 1887) har inte kunnat ...
L-mandelonitril-β-glukuronsyra, som kan framställas av amygdalin genom hydrolys (den ena glukosringen ersätts av en ...
... (från grekiskans γλυκερός - "söt") är en kemisk förening med formeln C6H10O7. Ämnet är en karboxylsyra. Dess ... Glukuronsyra ska inte förväxlas med glukonsyra, som är en linjär karboxylsyra och är resultatet av oxidation av en annan ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukuronsyra&oldid=29401703" ...
I levern konjugeras bilirubinet - det binds till ett annat ämne, glukuronsyra och bildar det vattenlösliga ...
... till exempel fosfat eller glukuronsyra, så att det därigenom blir mer lättlösligt. Vad kroppen upplever som näring respektive ...
Uronsyror Glukuronsyra Aldarsyror Ketosyra Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
... innehåller bland annat ett stort antal organiska syror (inklusive ättiksyra, glukonsyra, glukuronsyra, citronsyra och ...
Vid rekommenderad dos metaboliseras merparten av läkemedlet genom konjugering med glukuronsyra och sulfat. Det vattenlösliga ... som människor använder för att konjugera läkemedlet med glukuronsyra.[19] ...