Glukosoxidas förekommer i naturligt i bland annat honung, vissa svampar och insekter, vilket Krister Tano uppger ökar ... Sprayen består av enzymet glukosoxidas och glukos som i närvaro av varandra ger ifrån sig väteperoxid som även en naturlig ... Forskningen har visat att de vanligaste förekommande förkylningsviruset var väldigt känsligt för effekten av glukosoxidas, ...
... som till exempel glukosoxidas och luciferas. Nukleotider är nukleosidernas fosfatestrar och bildas då fosforsyra får reagera ...