Enzymen som utför detta är antingen hexokinas eller glukokinas.. *Glukokinas finns i levern, samt hos bukspottkörtelns β-celler ...
Glukokinas är aktivt främst i levern där det är involverat i omsättningen av glukos till glykogen. Den här artikeln är helt ... Glukokinas, å andra sidan, har en högre Vmax men också högre Km. Detta gör att det börjar arbeta först vid högre ...
Glukos omvandlas till glukos-6-fosfat med hjälp av något av enzymerna glukokinas eller hexokinas. Glukos-6-fosfat omvandlas ...
... är ett enzym som katalyserar fosforyleringen av hexoser som glukos i levern samt i bukspottkörteln. Det utför samma ...