... centralort Vichtis kyrkby 6 360 Ojakkala 2 530 Otalampi 519 Mindre orter och glesbygdsbefolkning 3 309 Haapkylä, Haimoo ...