De är sammankopplade till glattmuskelceller via gap junctions. Slow waves potentialen måste överstiga ett tröskelvärde för att ... Stimuli för dessa kontraktioner uppkommer genom aktiviteten i de modifierade glattmuskelceller som kallas Cajals ...
... är en godartad (benign) cellförändring ( neoplasi) i glattmuskelceller. Den kan finnas i alla organ men oftast finns ...
... utom glattmuskelceller där insulin verkar via IGF-1, samt fett- och leverceller, så spelar brist på insulin eller ...