En orsak till detta är att det skänker lugn genom dess påverkan på glatt muskulatur. På grund av dess höga plasmanivåer vid ... Förutom glatt muskulatur, påverkar oxytocin skelettmusklerna. Fungerande oxytocinaktivitet är avgörande för nybildning av ...
... bindväv och glatt muskulatur. Det mellersta lagret består av glatt muskulatur, kollagen och elastin. Det yttre lagret består av ...
De finns i cellmembranet i framför allt hjärnan, men också hjärtat, glatt muskulatur och flera andra ställen i kroppen. ... Muskarin M2-receptor: Finns i hjärnan, hjärtat och glatt muskulatur. Muskarin M3-receptor: Förmedlar kolinergt sammandragande, ... bland annat i bronkernas glatta muskulatur. Muskarin M4-receptor: Finns i lungor och corpus striatum. Muskarin M5-receptor: ...
Huvudartikel: Glatt muskulatur Glatt muskulatur är icke-tvärstrimmig muskelvävnad som styrs av det autonoma nervsystemet, det ... glatt muskulatur och hjärtmuskulatur efter utseende och funktion. Hjärt- och skelettmuskulatur kallas tvärstrimmig muskulatur ... Glatt muskulatur förekommer bland annat i tarmsystemet, blodkärlen och lungorna. Den täcker också väggarna i många av kroppens ... Glatt muskulatur har en speciell metabol konfiguration som gör det möjligt att upprätthålla långvarig muskelkontraktion utan ...
De påverkar bl.a. hjärnan, hjärtmuskeln, glykogenolys och glatt muskulatur. De verkar också på långtidsminne och synaptisk ...
... är naturligt förekommande fettsyror som verkar sammandragande på glatt muskulatur. Därigenom kommer ... och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel. Det mest aktiva prostaglandinet ...
De yttre blygdläpparna är uppbyggda av fettvävnad, glatt muskulatur och svällkroppsvävnad. Deras funktion är att skydda de inre ...
... består av glatt muskulatur, kollagena fibrer och elastiska fibrer. Vid vasokonstriktion är det den glatta ...
... är ett lager glatt muskulatur som finns under huden på pungen. Hos män kallas lagret tunica dartos och ligger under ...
Kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilationen i glatt muskulatur. Den får glatt muskulatur att ...
Bronkioler i andingssystemet är omgivna med glatt muskulatur och kan regleras vid ventilation. Ju mer dessa kontraherar och ...
Det tredje lagret heter Tunica muscularis och utgörs av två lager av glatt muskulatur; ett inre cirkulärt (stratum circulare) ... ett underliggande bindvävslager som kallas lamina propria och innerst ett tunt laget glatt muskulatur som kallas lamina ...
Vårtgården har glatt muskulatur som reagerar på bl.a. kyla, för att underlätta amning. När musklerna drar ihop sig, skjuts ...
Det finns dock dopaminreceptorer i andra organ, i synnerhet hjärtat, njurarna, lungartärer och glatt muskulatur. Nigrostriatala ...
I urinledarnas vägg finns det glatt muskulatur som hjälper till att pressa urinen ner i urinblåsan. Urinen samlas upp i ...
cartilagines tracheales). Bronkioler däremot är omgivna av glatt muskulatur och luftflödet kan därigenom regleras genom ...
Corpus cavernosum är fylld av endotelbeklädda hålrum, som genomkorsas av stråk av glatt muskulatur och bindväv. De glatta ...
... n har även en del glatt muskulatur som hjälper till att pressa ut sperma vid utlösning. Därför har den kallats mannens ...
... är ett slags cancer av typen sarkom i glatt muskulatur vars tumörer bildas av spindelceller. Leiomyosarkom ... det vill säga i livmoderns glatta muskulatur. Symtomen på leiomyosarkom är lokal smärta, som regel magsmärta. Vid ...
Kärlväggarna innehåller glatt muskulatur som kan dilatera och kontrahera vid ökad aktivitet i vävnadens sympatiska nervfibrer. ...
... en har en kramplösande verkan på glatt muskulatur, särskilt på gallväggarna, men även i mag-tarmkanalen. Försök med ...
NO har effekten att det får glatt muskulatur runt blodkärl att slappna av lokalt varpå blodkärlen expanderar. Kvävemonoxid ...
... en tredjedel av endast glatt muskulatur och en tredjedel av en blandning av skelett muskulatur och glatt muskulatur. Här finns ... Matstrupen utgörs till stor del av två muskellager, ett yttre längsgående samt ett inre tvärgående (glatt muskulatur). Dessa ... glatt muskulatur Submucosa Bindväv; här finns bland annat ett nervplexa som kallas plexus submucosus. Tunica muscularis externa ... tjockt muskellager som består till en tredjedel av endast skelett muskulatur, ...
De består varken av artärer eller vener utan av blodkärl som kallas sinusoider, bindväv och glatt muskulatur. Sinusoider har ...
Den innehåller också glatt muskulatur och apokrina svettkörtlar. Håret på huvudet tolkas ofta som dels solskyddande, dels av ' ...
... samt utövar effekt på glatt muskulatur. H3 reglerar frisättning av signalsubstanser. Glatt muskulatur påverkas av histamin ... H1 reglerar bl.a. genomsläppligheten i blodkärl, glatt muskulatur och hjärnans sockersyntes. H2 aktiveras i reaktion på ... Det påverkar immunförsvaret, mag-tarmsystemet, glatt muskulatur, glukoneogenes och som frisättare av signalsubstanser. I ...
En av de mekanismer man först upptäckte var att vissa peptider hade förmågan att dra samman glatt muskulatur. Bradykinin är den ... Numera känner man till fler undergrupper, bland annat takykininer som har en snabbare påverkan på glatt muskulatur. ^ ...
Spin kommenterade att "Sainthood har en tjock postpunk-muskulatur som är ny för duon". "Jag tycker den är väldigt mörk. Den är ... Låtarna på Sainthood har ett stundvis varierat sound som dels beskrivits som glatt och dansant, dels tungt och punkinfluerat. ...
... övergången mellan artär-kapillär vilka innehåller mindre elastisk vävnad och mer glatt muskulatur än artärerna. Dessa kallas ...
... används bland annat för utvidgning av pupiller (mydriatika), för avslappning av glatt muskulatur vid spasm ( ...
Errector pili är glatt muskulatur och kan följaktligen kontrahera i respons på signalsubstanser och hormoner som påverkar ...
Blodkärl och inre organ innehåller också glatt muskulatur. Även i läderhuden i anslutning till hårfolliklar finns glatt ... Glatt muskulatur har förmåga att upprätthålla långvarig muskelkontraktion utan att förbruka mycket energi. Ett exempel på en ... Glatt muskulatur (lat. leiomyocyt) är icke-tvärstrimmig muskelvävnad, som styrs av det autonoma nervsystemet (ej viljestyrda). ... Glatt muskulatur täcker väggarna i många av kroppens rörformiga håligheter, exempelvis luftstrupen, matstrupen och tarmsystemet ...
Corpus cavernosum är fylld av endotelbeklädda hålrum, som genomkorsas av stråk av glatt muskulatur och bindväv. De glatta ...
... är en kula med en diameter på omkring 20-35 millimeter, med glatt yta och av varierande tyngd, typiskt i spannet 20 ... Denna muskulatur kan ha försvagats efter graviditet och förlossning, av tunga lyft, övervikt eller med ålder. ...
... ben Synovialsarkom uppstår nära leder i arm och ben Angiosarkom uppstår i blodkärlens väggar Leiomyosarkom i glatt muskulatur ...
Glatt muskulaturRedigera. Huvudartikel: Glatt muskulatur. Glatt muskulatur är icke-tvärstrimmig muskelvävnad som styrs av det ... glatt muskulatur och hjärtmuskulatur efter utseende och funktion. Hjärt- och skelettmuskulatur kallas tvärstrimmig muskulatur ... Glatt muskulatur förekommer bland annat i tarmsystemet, blodkärlen och lungorna. Den täcker också väggarna i många av kroppens ... Glatt muskulatur har en speciell metabol konfiguration som gör det möjligt att upprätthålla långvarig muskelkontraktion utan ...
Digestionskanalen genererar motilitet med hjälp av glatt muskulatur vars muskelceller är sammankopplade med gap junctions. De ...
Då koldioxid ökar svarar istället bronkioler som är omgivna av glatt muskulatur genom att vidgas så att överskottet kan passera ...
... än bradykinin på glatt muskulatur. Takykininernas mekanismer är viktiga för överföringen av smärtinpulser och för ...
Urinledarna är ungefär 20 till 25 centimeter långa, och dess väggar är försedda med glatt muskulatur som genom peristaltiska ...
Även om kalciumkanaler finns i alla celler, visar kalciumantagonisterna upp en stor selektivitet för glatt muskulatur och ...
Den främre ögonkammaren avgränsas bakåt av iris, en ring av i huvudsak lucker bindväv och stråk av glatt muskulatur. I iris ...