Ghrelinreceptorer finns på nervceller i nucleus arcuatus och i ventromediala hypotalamus. Ghrelinreceptorn är en G- ...