Sjukhuset har infektionsavdelningar, medicinska avdelningar, gynekologi, ortopedi, kirurgi, geriatrik, förlossningsklinik, ...
Ej att förväxla med geriatrik.. Med ålderns rätt.... Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Samtidigt ändrades den medicinska specialitetens namn från långvårdsmedicin till geriatrik. Svenska sjukhus, del 1, s. 353 ff. ...
Longevity escape velocity Gerontologi Geriatrik ^ Grossman, Lev (10 februari 2011). "Time". ISSN 0040-718X. http://content.time ...
Kivipelto studerade medicin vid universitetet i Kuopio och specialiserade sig på geriatrik. Hon tog doktorsexamen 2002, efter ...
Vidare har han tjänstgjort inom geriatrik, vård av alkoholister och psykiatrisk långvård. 1983 lämnade han läkaryrket för att ...
... är idag ett modernt akutsjukhus som också har psykiatri och geriatrik. Fortlöpande ombyggnader sker för att ...
... , född 11 mars 1931, är en svensk läkare inom geriatrik. Hon blev medicine doktor år 1993 på avhandlingen ...
Lannfelt disputerade 1990 vid Karolinska Institutet, och har senare blivit professor i geriatrik vid Uppsala universitet. Hans ... ISBN 91-7900-905-0 ^ Uppsala universitet: Molekylär geriatrik[död länk], läst 27 november 2009 ^ Kungl. Vetenskapsakademien: ... forskargrupp i Uppsala är inriktad på molekylär geriatrik, och studerar de molekylära mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom och ...
Han var läkare verksam inom området internmedicin och geriatrik. Efter medicinstudier i Lund och kortare läkartjänstgöringar bl ...
... läkare inom geriatrik; Hannes Eisler; Asta Ekenvall (eller 1993); Kjell Engström; Carl-Johan Kleberg; Torsten Landberg; Rosa ...
SLSO bedriver också hjälpmedelsverksamhet, logopedmottagningar, habilitering, geriatrik och avancerad hemsjukvård. Tillsammans ...
Han var från 1976 professor i geriatrik vid Uppsala universitet. ^ Sveriges Dödbok 1901-2009, DVD-ROM, Version 5.00, Sveriges ...
Han var 1978-88 professor i geriatrik och långvårdsmedicin vid Göteborgs universitet. 1971 inledde han H70-undersökningen, en ...
Inom sjukhusområdet finns även verksamhet (psykiatri och geriatrik) som drivs av en annan del av Stockholms läns landsting, ...
Här finns många specialistmottagningar och vårdavdelningar inom medicin, kirurgi, ortopedi, psykiatri, gynekologi, geriatrik ...
År 1980 blev han specialistläkare i allmänmedicin och geriatrik samt utsågs till avdelningsläkare på Vasa sjukhus i Göteborg - ... Området för Geriatrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enby bildade 1980 företaget Göteborgs Medicinkonsult HB för ...
Inflyttningen ägde rum i september 1888, och redan från början var sjukhuset avsett för geriatrik. Ritningarna utformades av ...
I Ohrid finns också ett av Nordmakedoniens största sjukhus, med specialisering mot geriatrik och ortopedi. Sedan 1979 är staden ...
... och geriatrik, som handlar om ålderdomens sjukdomar. Åldrandet har ett samband med den kronologiska åldern - hur länge man levt ...
Grimmark anställdes vid Region Jönköpings län 2010 där hon placerades på geriatrik- och rehabiliteringskliniken på ...
Högsbo sjukhus tillhör Sahlgrenska sjukhuset och har avdelningar för bland annat geriatrik, psoriasis, hjärt- och ...
Yrjö Antero Kesäniemi, född 2 december 1944 i Varkaus, är en finländsk läkare, specialist i invärtes medicin och geriatrik. ...
... som efterhand utvecklades till dagens geriatrik. Den geriatriska kliniken kom att bestå av rehabiliteringsavdelningar ( ...
I medicinsk forskning och sjukvård skiljer man mellan gerontologi, studiet av den friska ålderdomen, och geriatrik, studiet av ...
Divisionen har 3 500 medarbetare och omfattar fyra verksamhetsområden: Akut omhändertagande Medicin/Rehabilitering/Geriatrik ...
Ortopedi Psykiatri Geriatrik och rehabilitering Rehabiliteringsmedicin Centralsjukhuset - Lasarettet i Kristianstad - daterar ...
Kliniker finns för: akutsjukvård barnsjukvård barn- och ungdomspsykiatri geriatrik intensivvård kirurgi klinisk fysiologi ...