En mindre vinkel kallas kobenthet (genu valgum) och en större vinkel för hjulbenthet (genu varum). Rörelseapparatens anatomi, ... Knä, knäregion (latin: genu, regio genus) är en kroppsregion mitt på benet (membrum inferiosis) som förbinder låret (femur) med ...
Detta tillstånd, vars latinska namn är genu valgum, är inte ovanligt bland yngre barn och är vanligtvis särskilt tydligt hos ...