Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... tekniker finner också ständigt nya tillämpningar inom genomik och proteomik. Ett mycket vanligt förekommande exempel ...
Visualisering av data, tex proteinstruktur, fylogeni, och genomik. Algoritmutveckling för att möta behov inom olika slags ...
... har anmärkningsvärda sekvensskillnader mellan några av de prokaryoter och eukaryoter avslöjats genom komparativ genomik. Det ...
Genomik Genom DNA-sekvensering Bioinformatik ^ Garrido-Cardenas, Jose Antonio; Manzano-Agugliaro, Francisco (2017-04-11). "The ...
Bland ämnena han går igenom är organisk mat, vaccinsäkerhet och genomik. 2010 höll han ett uppmärksammat tal om sin bok på TED ...
Hans forskargrupp studerar evolutionsbiologiska frågor med metoder från genomik och bioinformatik. Ellegren är ledamot av Kungl ...
... omfattar bland annat cytogenetik, molekylärgenetik, genomik, populationsgenetik och klinisk genetik. Den här ...
CGB står för "Centrum för Genomik och Bioinformatik". Byggnaden består av två huskroppar benämnda A och B som är länkade till ...
... var ett konsortium för forskning inom funktionell Genomik i sydvästra Sverige. Det var aktivt 2000-2005 och inkluderade ... Genomik Center, Göteborg Mammalieprotein Expression, Göteborg Membran Protein, Göteborg Microarray Forskningscener, Lund ...
Studier om besläktade organismers genom kallas ofta genomik, för att skilja det från genetiken som oftast behandlar enskilda ...
... särskilt funktionell genomik, 2005. De första fem åren efter disputationen handlade Per Jensens forskning främst om svinens ...
SWEGENE var ett konsortium för forskning inom Funktionell Genomik som var aktivt 2000-2005 och spände över en stor mängd olika ...
Stora datamängder skapas bland annat inom meteorologi, bioinformatik, genomik, fysik, miljöforskning, handel, avancerade ...
KEGG används för bioinformatik och utbildning, inkluderande dataanalys inom genomik, metagenomik, metabolomik och andra -omiker ...
2000 återkom hon till KI och byggde upp en anläggning för tjänster inom genomik och bioinformatik kallad Core facility for ...
... genomik, ekologi, evolution, anatomi, neurovetenskap och visualisering. Beräkningsbiologi skiljer sig från biologisk beräkning ...
Möjligheter för samarbete inom forskningen mellan Kanada och Sverige är bland annat skogsbruk, avancerade material, genomik och ...
... är studiet av arvsmassa, det vill säga en organisms fulla uppsättning DNA, som inkluderar såväl gener som så kallade ...
... genomik), företag som introducerar ny teknik i traditionella branscher som logistik och fastighetsförvaltning, samt media och ...
Götherström är verksam vid Avdelningen för evolutionsbiologi, Institutionen för evolution, genomik och systematik, vid Uppsala ...
... och Forskarskolan i genomik och bioinformatik (värduniversitet Stockholms universitet), samt genom avtal med enskilda ...
Utbildningen omfattar bland annat: organisk kemi biokemi cellbiologi bakteriologi farmakologi farmaci fysiologi genomik ...
På grund av omfattande internationellt samarbete och framsteg på området genomik (särskilt i sekvensanalys), samt stora ...
En biomedicinare är en person med akademisk examen i biomedicin. Biomedicinare kartlägger sjukdomars uppkomst, botemedel och behandling. De arbetar ofta vid forskningsinstitutioner på universitet och företag, till exempel inom medicinindustrin, livsmedel/läkemedelsindustrin, bioteknikindustrin och sjukvården.. Den biomedicinska högskoleutbildningen i Sverige var tidigare på de flesta lärosäten 4-årig vilket ger en magisterexamen i biomedicin. Utbildningen förändrades den 1 juli 2007 istället till 5årig (3-årig kandidatutbildning och en 2-årig mastersutbildning), som en följd av Bolognaprocessen. Biomedicinarutbildningarna finns på Lunds universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Högskolan i Skövde, Örebro universitet och Linköpings universitet. Vid Linköpings universitet heter utbildningen medicinsk biologi.. Utbildningen omfattar bland annat:. ...
Genomik · Histologi · Humanbiologi · Immunologi · Kemisk biologi · Kronobiologi · Kvantbiologi · Limnologi · Livets uppkomst ( ...