... om Sveriges författarfond för användningen av upphovsmannens verk genom bibliotek. Frågor rörande fonden och dess användning ...