Reaktionerna misstänks också vara bakteriellt katalyserade.[förtydliga] Råvaran för oljeutvinningen, alunskiffer, innehåller ...
Skepnader/former som utomjordiskt liv förväntas anta sträcker sig från tänkande och kännande varelser till liv av bakteriellt ...
... är viralt eller bakteriellt. Om sådana peptidfragment påträffas kommer cellen att förgöras genom olika typer av mekanismer, ...
... så att det leder till en bakteriellt betingad tarminflammation. Den sjuka kanariefågeln har diarré och dör inom några dagar av ...
... är en teknik som används för att amplifiera små mängder DNA för att detektera förekomst av bakteriellt eller viralt DNA i ...
Ända fram till tidigt 1900-tal fanns en uppfattning att glaspest var ett bakteriellt angrepp som kunde "smitta" mellan olika ...
... ingår i second messenger-molekylen cyclic ADP-ribose och agerar som ett substrat bakteriellt DNA-ligas och enzymgruppen ...
... är relativt stabila mot en viss typ av bakteriellt beta-laktamas, främst det som bildas av Staphylococcus aureus. Sådana beta- ...
... är bakteriellt kontaminerade. För att minska kontakten mellan det orena toalettgolvet och det rena golvet i resten av hemmet ...