Dessa fluktuationer i genfrekvens mellan generationerna leder ibland till att genvarianter helt försvinner. Två åtskilda ... Genetisk drift är de förändringar i genfrekvens som är helt slumpmässiga och alltså inte alls beror på selektionstryck. ...
... är uppkomsten av småskaliga förändringar i en populations genfrekvens under några generationer. Detta kallas ...
... har en högre genfrekvens Hp1 än förväntat. ^ "DN.SE" (på sv-se). 30 november 2016. http://www.dn.se/nyheter/varlden/skorbjugg- ...
... kan med enkla ord förklaras som förekomst av en viss sekvens av gener (Alleler). Gener som tex ger uttryck för ... Med genfrekvens menar man då bestämda gensekvensers "vanlighet" i populationen/-erna. Genom att studera fossil och andra fynd ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...