I det andra steget sänks temperaturen, och de två DNA-strängarna används som mallar (templat) av DNA-polymeras för att ... Vissa metoder som används för att identifiera genetiska fingeravtryck med PCR har en hög urskiljande effekt och kan användas ... Allteftersom processen upprepas kommer även de nya DNA-fragmenten att användas som mallar (templat), och inom ett par cykler ... PCR kan också användas för att identifiera genetiska fingeravtryck: en rättsmedicinsk teknik som används för att identifiera en ...
Huvudartikel: Orsaker till autism Numera anses genetiska faktorer spela stor roll för utveckling av autism, den så kallade ... Testet filmas, analyseras och poängsätts av psykologen efter noggrant standardiserade mallar. ADOS bör inte användas med barn ... Det görs inte några biologiska test som blodprov, genetiska test eller hjärnscanningar. Diagnostisk bedömning, ofta kallad ...
Man har ofta önskat sammanfatta historiska skeenden i fasta mallar. Giambattista Vico förklarade 1725 historieutvecklingen som ... studerar människosläktets särdrag och variation genom att utforska artens utvecklingshistoria och genetiska variation. Modern ...
... anspråkar till användningen av biologiska, fysiologiska och genetiska skäl som förklarar ett socialt beteende. ... Artiklar med vem-mallar 2013-10. *Artiklar med döda externa länkar 2018-07 ...
De genetiska spåren i nuläget visar att sexuella kontakter bara verkar ha skett några få gånger, i en liten grupp som sedan ... och den tidigare skeptiske svensken Svante Pääbo och hans team i Leipzig hör till dem som upptäckt att de genetiska spåren ...
Virus har en särskild förmåga att tränga sig in i levande celler för att sedan avlasta sin genetiska information som är tänkt ... Artiklar med vem-mallar 2014-04. *Artiklar med vem-mallar 2017-01 ...
Bland de i "provrör" befruktade äggen kan då en blastocyst utan den olyckliga genetiska kombinationen väljas för implantation ... Artiklar med när-mallar 2016-01. *Samtliga artiklar med när-mallar. *Wikipediaartiklar med identifierare från GND ... ärvt den genetiska kombinationen som krävs för en sjukdomsutveckling. Dessa mycket komplicerade situationer kan numera undvikas ...
Systematiker arbetar med att definiera monofyletiska grupper, baserade på genetiska data, biokemi och mikroskopiska strukturer ... Artiklar med när-mallar 2020-12. *Samtliga artiklar med när-mallar. *Alla artiklar som behöver källor ...
Förutom genetiska orsaker så finns vissa bevis att en del miljöfaktorer kan spela viss roll.[60] ... Modern forskning har också visat att det finns en överrepresentation av vissa genetiska drag hos dem med ADHD.[42] Flera ... Den bakomliggande orsaken är i de flesta fall av ADHD okänd men anses bero på mestadels genetiska (men med viss inblandning ... Genetiska faktorer anses också vara inblandade i troligheten att symptomen fortsätter in i vuxen ålder.[48] ...
... eller idéer om antropologiska och genetiska egenskaper för att rationalisera idéer av nationell överlägsenhet.[11] ... Artiklar med vem-mallar 2013-02. *Alla artiklar som behöver enstaka källor ...
Virus har en särskild förmåga att tränga sig in i levande celler för att sedan avlasta sin genetiska information som är tänkt ... Artiklar med vem-mallar 2014-04. *Artiklar med vem-mallar 2017-01 ...