De flesta barn som misstänks ha skeletal dysplasi hänvisas till genetisk verifiering. Genetisk diagnostisering har relativt ... För många former av kortvuxenhet är noggrann diagnostisering, prognos och rådgivning den bästa behandling som kan erbjudas. ... har man avlat fram många av de olika dvärgtyper av husdjur som finns och därvid använt djur som på grund av en genetisk ...
Personer med cystisk fibros som önskar bli föräldrar får genetisk rådgivning om risker och komplikationer som kan uppstå, dels ...
Genetisk rådgivning och fosterdiagnostik[redigera , redigera wikitext]. Par som misstänker att de har anlag för allvarliga ... är osäkra på om de ska skaffa barn kan få genetisk rådgivning. Man kartlägger då sjukdomsförekomsten i familjen och gör även ... En genetisk avvikelse är en avvikelse eller fysiologisk funktionsbrist som direkt orsakas av egenskaper hos arvsmassan, lagrad ... är helt eller nästan helt orsakad av en genetisk skada. Oftast är det dock frågan om att journalisten och/eller rubriksättaren ...
... anses primärt ha genetisk och biologisk grund. Omkring 2-4 personer per 1 000 anses ha Aspergers syndrom. ... och rådgivning för att stödja individer med AS att öka förmåga till självmedvetande och hjälpa dem att utveckla och hantera ...