Täckfärg på ca 75% av äpplet.[förtydliga] Äpplet är en korsning av Cox Orange och Cox Pomona, enligt en genetisk undersökning ... Vid en tidigare undersökning 2003 verkade äpplet istället vara en korsning av Cox Orange och Guldborg, vilket alltså visade sig ...
... genetisk räddning, från inavel eller genetisk drift. Om det finns ett mycket stort genflöde mellan populationer, kommer det att ... Det tar för det mesta kring 20 år från att man gjort en korsning, till att den nya sorten är klar för att bli registrerad. ... Begreppen hybrid och korsning används i vissa sammanhang som synonymer medan de skiljs åt i andra sammanhang.[förtydliga] ... Efter intraspecifik korsning förlorades Stenbockens anpassning till att föda under våren; ungarna föddes istället under vintern ...
En dihybrid klyvning eller dihybrid korsning är när man får avkomma från två grupper av individer (minst en individ per grupp) ... Detta är en vanlig genetisk undersökningsmetod som användes redan av Gregor Mendel. Dihybrid klyvning illustrerad med en ...
Overo lethal white syndrome, eller OLWS, är en genetisk hästsjukdom som enbart drabbar skäckfärgade hästar, och då oftast ... är en benämning på färgen skäck i engelska språket och kan vara vilken hästras eller korsning som helst, så länge den är ...
... en är en genetisk variant inom arten vårtbjörk Betula pendula. Ornäsbjörken blir 20-25 meter hög och får som ... Han trodde den var en korsning mellan björk och skogslönn. Den norske biologen Fredrik Christian Schübeler (1815-1892) ...
Ett exempel, utöver vetet, är jordgubben som skapades genom en korsning av två Fragaria-arter med olika antal ... än idag som till exempel Svalöfmetoden som genom att isolera varje frö från en moderplanta kan genetisk rena linjer åstadkommas ... Växtförädlare i Svalöv har skapat en ny kålrot genom korsning av kål och rova. Marg-poeten har en något uppsluppen ... är triploid och uppstod ur en korsning av de diploida arterna Triticum urartu och Aegilops speltoides . Strax efter denna ...
Infektion av Wolbachia kan hos vissa värdarter leda till cytoplasmisk inkompabilitet, så att korsning mellan värdar med ... det kallas för genetisk hitch-hiking . Ett selektivt svep kan även ske när två genetiska enheter delar samma typ av ... Stark positiv selektion på en mutation gör att den sprids snabbt i populationen och leder till minskad genetisk variation i den ... överlappa vilket ger stora kromosomala segment utan genetisk variation. Därför är det troligare att se spår efter riktad ...
Huvudartikel: Genetisk drift Genetisk drift är de förändringar i genfrekvens som är helt slumpmässiga och alltså inte alls ... och Korsning (biologi) Hybridisering är detsamma som bildande av avkomma från föräldrar som tillhör olika arter. Det främsta ... Effekterna av genetisk drift blir särskilt stora i små populationer. Dessa fluktuationer i genfrekvens mellan generationerna ... Sociobiologin som introducerades av E.O. Wilson 1975 hävdar att det finns en genetisk bakgrund till många beteenden. Begreppet ...
Den är mångstammig och hade länge varit i dåligt skick när Drottning Silvia år 2003 planterade en ny lind, som är en genetisk ... Parklinden (Tilia x europaea) är en art som uppstått genom korsning i Mellaneuropa mellan skogslind och bohuslind. Hybriden är ...
Berliner-korsning Dubbelsvärd Gul wagtail Hamburger-korsning Neonsvärdbärare Röd tuxedo Röd wagtail Montezuma-svärdbärare ... Svärdbäraren används även för genetisk forskning. Svärdbäraren är en av de allra vanligaste akvariefiskarna. Helt renrasig ...
Värt att notera är att "varghybrid" är en vanligt använd, men inkorrekt term, då det antyder på en korsning mellan två olika ... Tillväxten som har skett i den svenska vargstammen har skett på en väldigt smal genetisk bas, vilket har lett till att de ... Brå har fått promemorian "Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen" på remiss, och Brå bedömer sammanfattningsvis den 5 ... www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Viltforvaltning/Genetisk-forstarkning-varg/. Läst 10 ...
En genetisk studie har visat att 95 % av alla engelska fullblodshingstar kan spåras via Y-kromosomen till Darley Arabian. Men ... Angloaraben är i korta drag en korsning mellan arabiskt och engelskt fullblod. En ädel och snygg häst som ibland kallas för " ...
Värt att notera är att "varghybrid" är en vanligt använd men inkorrekt term, då det antyder på en korsning mellan två olika ... Studier har visat att reproduktionstakten hos vargar är starkt kopplad till genetisk mångfald. Dock kan även en sådan starkt ... Ett hot mot dessa utgörs av genetisk utarmning på grund av fragmentariserade populationer. Människan har isolerat fickor med ...