Det är vanligt att en masspektrometer används som detektionsmetod vid gaskromatografi. Med hjälp av en intern standard av ... gaskromatografi) för separation av dessa ämnen. Metoden kan både användas för analys av små prov och för storskalig separation ...
Experimentellt har Cronholm arbetat med stabila isotoper och gaskromatografi-masspektrometri. Detta har krävt metodutveckling, ...
Trimetylsilylderivaten av nedbrytningsprodukterna efter alkalisk nedbrytning kan också bestämmas genom GCMS (gaskromatografi ...
Den används även som rörlig fas i gaskromatografi och som förpackningsgas för livsmedel (E-nummer E 939). Helium används även ...
Petersson disputerade 1974 på en avhandling om analys med gaskromatografi, och blev därefter docent med inriktning på analytisk ...
År 1976, med hjälp av gaskromatografi och masspektroskopi, var första gången som man identifierade 1,1,6-trimetyl-1,2- ...
Gaskromatografi Gelfiltrering Jonbyteskromatografi Adsorptionskromatografi Fördelningskromatografi Affinitetskromatografi Denna ...
... se Gaskromatografi. ...
... (eller GC, efter engelskans gas chromatography) är en kemisk analysmetod som används för att separera kemiska ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...