... är en del Igs inte gammaglobuliner, och en del gammaglobuliner är inte Igs. Injektion med gammaglobulin ges vanligen för att ... Gammaglobuliner är en klass av globuliner, identifierad av deras position efter serumprotein elektrofores. De mest signifikanta ...