Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
ska också gälla. Vi deriverar I. {\displaystyle I}. med avseende på ε. {\displaystyle \varepsilon }. innanför integraltecknet ...
409 kringgick emellertid den visigotiske kungen Alarik I Ravenna och plundrade istället Rom där han tog Galla Placidia, kejsar ... Efter många turer kunde Galla Placidia återvända med sin son Valentinianus till Ravenna och Theodosius beskydd. Ravenna åtnjöt ...
Detsamma kan gälla vigselringar. I flera fall ses guld som "det förnämsta", såsom med guldmedalj. ...
1978 började planen gälla. Medan tidigare cityplaner omfattade stora sammanhängande planeringsområden, angavs i Cityplan 1977 ...
Denne kategori indeholder artikler der er en del af Wikipedia:WikiProjekt Dansk rock eller på anden måde har relation til dansk rock eller er optaget i Dansk Rock Leksikon, ISBN 87-567-6525-8. ...
kommer då följande ekvation att gälla.. p. k. (. t. +. Δ. t. ). =. p. k. (. t. ). (. 1. −. (. k. λ. +. k. μ. ). Δ. t. ). ⏞. 1. ... Om detta ska gälla måste p. k. ′. (. t. ). {\displaystyle p_{k}^{\prime }(t)}. vara lika med noll. Vi använder M/M/1-kön som ...
Det kan exempelvis gälla flygblad. Ytterligare ett krav är att skriften är utgiven. En skrift anses utgiven när den blivit ...
Det skulle gälla från följande dag, och ansökan skulle krävas.. Eftersom SED:s ledning fortfarande satt i möte, och inte ville ... de nya reglerna skulle börja gälla. Men likväl tog han i, och använde både "sofort" och "unverzüglich", båda synonymer för "med ...
Detta torde således gälla även kundregister. I många fall torde dock bevissvårigheterna vara betydande. Datainspektionen: ...
Senare kom indelningen att gälla regioner. 1937 ökades antalet regioner till fem, 1945 till sju och 1960 till åtta regioner.[2] ...
Det kan gälla förnamn eller familjenamn. Dubbla förnamn av typen Gun-Britt, Jan-Erik och Per-Åke kom på modet i Sverige under ...
Erkännandet kan gälla stater eller regeringar. För stater innebär erkännandet en bekräftelse av deras suveränitet. Varje stat ...
Den började gälla första advent 2003.[3] Till skillnad från tidigare svenska evangelieböcker innehåller den även en text ur ...
1964 - Ny naturvårdslag beslutas gälla fr. o. m. 1965. 1967 - Statens naturvårdsnämnd ombildas till Statens naturvårdsverk. ...
Den ligger vid sjön Galla Lake. Terrängen runt Chapleau Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är 479 meter över havet ...
Uppdraget ska gälla försäljning eller köp. Objektet ska vara varor, värdepapper eller annan lös egendom. Innebörden av att det ...
Senare kom indelningen att gälla regioner. 1937 ökades antalet regioner till fem, 1945 till sju och 1960 till åtta regioner. ...
Senare kom indelningen att gälla regioner. 1937 ökades antalet regioner till fem, 1945 till sju och 1960 till åtta regioner.[3] ...
dör att visa vilket signalsystem som börjar gälla. Tågen kan sedan framföras inom de olika systemen med olika färdsätt. Tågfärd ... som kommer att gälla längre fram samt, om föraren inte reagerar, automatiskt bromsar tåget (Automatic Train Control - ATC) ...
Om så personen ifråga befann sig i Rom på affärer, spelade det ingen roll; lagen skulle gälla. Snart hamnade Paulus i strid med ...
För reella tal måste gälla att a > 0 och b > 0 för att logaritmen ska kunna beräknas. Logaritmen x kan anta godtyckliga värden ...
Det kan gälla både substantiv och pronomen. I Norden har vi haft dualisformer som vit och it för första respektive andra person ...
Denna uppgörelse har nu upphört att gälla.. Den 18 december 2006, signerade Warner Strategic Marketing ett avtal om att köpa ...
RoHS började gälla den 1 juli 2006. RoHS 2 började gälla den 2 januari 2013. RoHS 2 är införlivat i svensk lagstiftning med ... RoHS började gälla inom Europeiska unionen den 1 juli 2006. Det ersattes den 2 januari 2013 av direktiv 2011/65/EU, även kallat ... Direktivet införlivades i medlemsstaternas lagstiftning den 13 augusti 2004 och började att gälla den 1 juli 2006. RoHS har ...
År 755 avsattes han av Galla Gaulo.. ...
Denna ekvation ska gälla för nollskilda konstanter u. {\displaystyle u}. , vilket ger dispersionsrelationen ...
Följaktligen upplöstes EKSG när fördraget upphörde att gälla den 23 juli 2002. ...
Detta poängsystem började gälla från säsongen 2006. Dessförinnan spelade man varje set till 11 poäng (damer) eller 15 poäng ( ...
Vapnet har fortsatt att gälla efter Berlins återförening. Berlins magistrat i Östberlin fortsatte att använda det vapen som ...