Galaxer *Galaxer per morfologi *Spiralgalax. *Stavspiralgalax. *Lentikulär galax. *Elliptisk galax. *Ringgalax. *Oregelbunden ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Irreguljära galaxer (Ir) är små galaxer med oregelbundna former.. *Andra typer: *cD-galaxer - en variant av elliptiska galaxer. ... linsformade galaxer (S0, SB0), spiralgalaxer (Sa-Sd), stavspiralgalaxer (SBa-SBd), irreguljära galaxer (Ir) och cD-galaxer. ... Aktiva galaxer[redigera , redigera wikitext]. Aktiva galaxer är galax med extremt ljusstarka galaxkärnor.[7] I vissa fall kan ... med elliptiska galaxer, linsformade galaxer, irreguljära galaxer och en uppdelning av spiralgalaxer i normala spiralgalaxer och ...
"Kollision mellan två galaxer?". Illustrerad vetenskap. 28 december 2012. http://illvet.se/universum/kolliderar-vintergatan-och- ...
Galaxer[redigera , redigera wikitext]. *NGC 1260 är en spiralgalax som var platsen för SN 2006gys supernovautbrott. Utbrottet ... Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Galaxer[redigera , redigera wikitext]. *Bodes galax (Messier 81, NGC 3587) är en spiralgalax. ... Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Dessa galaxer var både oregelbundna-och spiralgalaxer. Dessa syntes tydligt, även om vissa galaxer i området bara är några ... Det bilden visade var en mängd avlägsna och ljussvaga galaxer som aldrig tidigare hade skådats. Ca 3.000 olika galaxer kunde ... HDF innehöll en betydlig större andel oregelbundna galaxer än den "lokala universum", kollisioner mellan galaxer och fusioner ... HDF innehöll sex galaxer med rödförskjutning. Dessa ligger på en avstånd som är ca 12 miljarder ljusår. ...
... galaxer och medier där emellan - i teori och genom praktisk observation. Visuella eller optiska observationer är ju annars det ...
Galaxer[redigera , redigera wikitext]. Stjärnbilden innehåller många ljussvaga galaxer.[4][3] *NGC 1473 är en oregelbunden ... Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Marget Olds (utgivningsansvarig) (2007). Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem ... ökande antal i andra galaxer. Ett par viktiga supernovor är S Andromedae (SN 1885A) i Andromedagalaxen och SN 1987A i Stora ... grupp variabler som används som standardljuskällor för avståndsbestämning inom vår galax och till andra närbelägna galaxer.[66] ...
Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. sid. 346- ...
Galaxer[redigera , redigera wikitext]. * NGC 5264 och NGC 7140 är spiralgalaxer.. * NGC 7213 är en seyfertgalax och en av de ... Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Galaxer[redigera , redigera wikitext]. *Malströmsgalaxen (Messier 51, NGC 5194 eller Whirlpoolgalaxy på engelska) är en ... Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Galaxer[redigera , redigera wikitext]. *NGC 6946 (Arp 29, Caldwell 12) är en spiralgalax av magnitud 8,8 som ligger på gränsen ... Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ... Galaxhopen ligger på drygt 1 miljard ljusårs avstånd och innehåller drygt 400 galaxer.[4] ...
Galaxer[redigera , redigera wikitext]. * NGC 7052 är en elliptisk galax med aktiv galaxkärna som finns på ett avstånd av 191 ... Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Galaxer[redigera , redigera wikitext]. * Messier 102 (Spolgalaxen, NGC 5866) är en linsformad galax avmagnitud 9,9. ... Abell 2218 är en galaxhop som innehåller flera tusen galaxer.. Nebulosor[redigera , redigera wikitext]. * Kattögenebulosan ( ... Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Galaxer[redigera , redigera wikitext]. * NGC 6217 är en stavgalax.. Landskapsstjärnbild[redigera , redigera wikitext]. Lilla ... Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN 978- ...
Galaxhop - en sammanhörande grupp av galaxer. *Hiphop - en kultur och levnadsstil som växte fram i USA under mitten på 1970- ...
Studier av cepheider i andra galaxer ger oss idag att Hubbles konstant är 74 km/s/Mpc.[23] ... Om den fanns kvar idag skulle vi kunna se den som absorption av det ultravioletta ljuset från andra galaxer och kvasarer, men ... Det tidigaste stödet kom genom Edwin Hubbles observationer under 1920-talet som visade att nästan alla galaxer avlägsnar sig ... vilka kan vara två atomer eller två galaxer, eller någonting annat, ökar med tiden genom att själva rummet växer på grund av ...
Galaxer i mina braxer, sa kapten Zoom (1976 - relaterad) · Vintergatan 5a (2000) · Vintergatan 5b (2001) · Tillbaka till ... 1970 spelade Linder rollfiguren Valle i barnprogrammet Ville, Valle och Viktor.[2] Linder spelade huvudrollen i Galaxer i mina ...
a b] Astronomica - Galaxer - planeter - stjärnor - stjärnbilder - rymdforskning. Tandem Verlag GmbH (svensk utgåva). 2007. ISBN ...
Galaxer bildade under denna tid de galaxhoper som idag kan ses. Vårt eget solsystem bildades för 4,6 miljarder år sedan. ... Stjärnbildande galaxer så långt bort om 13,2 miljarder år har hittats. Dessa skapades när universum bara var 500 000 år gammalt ... Under denna tid skapades de stora strukturerna - galaxer. Kvasarer bildades också, vars kraftiga strålning joniserar det ...
Förgrundsplanet visar fullt utvecklade galaxer som de sett ut de senaste 5 miljarderna år - mellanplanet visar galaxer under ... galaxer i det observerbara universum.[40] Typiska galaxer innefattar Dvärggalaxer med 10 miljoner[41] (107) stjärnor upp till ... Universum eller världsalltet[1] är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, ... Ju längre en foton har rest desto mer expansion har den genomgått; därmed är äldre fotoner från mer avlägsna galaxer de mest ...
Om två galaxer är av ungefär samma storlek, säger man att de bildar ett dubbelsystem. Galaxer som möter varandra från olika ... I några galaxer som kretsar runt varandra är den ena betydligt större än den andra, den större är huvudgalaxen och den mindre ... Kollisioner mellan galaxer behöver inte involvera kollisioner mellan objekt från den ena galaxen och objekt från den andra, ...
Searle upptäckte sex galaxer. År 1858 tilldelades han tillsammans med flera andra Lalandepriset. I sitt senare liv blev Searle ...
... (astronomi) - ett klassificeringssystem för galaxer. ...
Totalt innehåller katalogen 12 921 galaxer. Johan Kärnfelt: "Peter Nilsons 12 921 galaxer" i Populär Astronomi 2011-01-17 ... Uppsala General Catalogue of Galaxies, (UGC), är en katalog över galaxer. UGC omfattar hela norra stjärnhimlen och lite av den ...