... är en alternativ behandlingsmetod, där örters och medicinalväxters läkande effekt står i centrum. Nordiska Närings- ...
Du bør aldri bruke informasjon fra Internett, inkludert Wikipedia, som eneste kilde til avgjørelser eller tiltak i helsemessige spørsmål. Ved legemiddelspørsmål bør du rådspørre apotek eller lege, ved helsespørsmål relevant autorisert helsepersonell, og ved dyresykdom bør du rådspørre veterinær. Bruk aldri reseptbelagte legemidler uten etter råd fra lege. Søk råd på apoteket ved bruk av reseptfrie legemidler, kosttilskudd og naturmidler, spesielt om du også bruker reseptbelagte midler. Bruk av flere legemidler samtidig kan gi utilsiktede effekter ...
Denna kategori är avsedd för artiklar om de enskilda läkemedlen och hur de fungerar. Andra läkmedelsrelaterade artiklar hör till Kategori:Farmaci (eller dess andra underkategorier). ...