Med andra ord så hämtar den sig snabbt från fysisk aktivitet och vill alltid vara där det händer något. Det är viktigt att ge ... Rasen kräver ganska mycket "hjärngympa" och stimulering för att trivas annars kan den börja med olater som att rymma eller ...
Likaså kan måttliga ökningar av viss fysisk kapacitet och förändringar av tröskeln av sensorisk stimulering induceras ...
En förutsättning för ejakulation är erektion av penis, som sker genom fysisk eller psykisk stimulering. Detta leder till ...
De dominerande riskfaktorerna för att drabbas av stroke är hypertoni (högt blodtryck), rökning, förmaksflimmer, fysisk ... ökad NMDA-receptor-stimulering; sk excitotoxicitet. Detta resulterar i ökat inflöde av kalcium i det postsynaptiska neuronet, ...
Hård fysisk träning ger den direkta effekten att prolaktinnivåerna blir upp till fyra gånger högre, en effekt som håller i sig ... Frisättning av reaktivt/pulsatilt prolaktin sker bl.a. vid amning, stimulering av livmoderhalsen, av stora intag av lakrits, ... fysisk ansträngning, samt framför allt i samverkan med andra hormoner eller neuropeptider, i synnerhet dopamin. Det stiger ...
Transkutan elektrisk nerv-stimulering (TENS) Ryggmärgsstimulering (SCS) Fysisk aktivitet/träning Massage Värme Kyla Akupunktur ...
Den främre gördelvindlingen är central för den affektiva responsen av fysisk smärta och är involverad i upptäckt och tolkning ... I försök med möss har man sett att stimulering av främre gördelvindlingen ger upphov till ångest och depressionsliknande ... Det är dessa fynd som har lett till slutsatsen att man kan använda behandlingsformen deep brain stimulering (permanent ...
... det snabbt undersökas till vilken grad TMS kan användas som en form av fysisk terapi på samma sätt som elektrisk stimulering ... Vid stimulering av Wernickes eller Brocas område i hjärnan kan tillfällig afasi uppnås. Användningen av elektrisk stimulering ... Vid stimulering av motorisk hjärnbark leder stimuleringen till en nervsignal som via ryggmärgen och perifera nerver ger en ... Efter denna typ av användning kunde konstateras att TMS trots sin starka stimulering av hjärnsubstansen inte gav några typer av ...
Selikoff och Robitzek noterade en "obetydlig allmän stimulering". Patienterna visade en återuppväckt vigör som förvisso vid ... regelbunden fysisk träning) som kliniskt förbättrar nedstämdhet. Opium och johannesört har traditionellt använts för behandling ...
TMS, transkraniell magnetisk stimulering, är en metod där aktiviteten i vald kortexregion slås ut, tillfälligt och reversibelt ... Det behöver inte innebära en fysisk förbindelse. Anatomisk konnektivitet syftar på ett nätverk av strukturella och fysiska ...
En följd av detta är att hanar använder fysisk aggression oftare än honor, de tar större risker för att kunna konkurrera med ... Elektrisk stimulering av hypotalamus ger upphov till aggressivitet. Receptorer i hypotalamus anger graden av aggression genom ... Vid aggressioner mellan honor orsakar de varandra mycket mindre fysisk skada än vad man kan se i konflikter mellan hanar. För ... Stimulering av amygdala gör aggressionen mer långvarig och påverkar självkontrollen. Minskad aktivitet i prefrontalcortex, i ...
Selikoff och Robitzek noterade en "obetydlig allmän stimulering". Patienterna visade en återuppväckt vigör som förvisso vid ... regelbunden fysisk träning) som kliniskt förbättrar nedstämdhet. ...
Fysisk aktivitet som zeitgeber[redigera , redigera wikitext]. Hos ett flertal däggdjur är också fysisk aktivitet en zeitgeber.[ ... Röda pilar symboliserar hämning och gröna stimulering.. Den molekylära mekanism som alstrar klocksignalen i SCN hos högre djur ... Fysisk aktivitet har inte heller studerats på alla tider på dygnet. [62] Det är oklart om effekten beror på fysisk aktivitet ... Denna registrerar sedan fysisk aktivitet kontinuerligt och kan plotta detta mot tiden i ett så kallat aktigram.[157] En svaghet ...
De visade att elektrisk stimulering av perifera nerver undertrycker upplevelsen av smärta. Därefter följde en period av ... som förvärras av eller får patienten att undvika fysisk rutinaktivitet (till exempel promenader eller gå i trappor) Minst ett ... förflyttning av elektrod med avbrott i stimulering, brott på elektrod, batteriet tar slut, slutligt behov av batteribyte, ...
Om en person med obehandlad hypotyreos utsätts för svår fysisk stress, till exempel köld, infektioner, kirurgi, kan personen få ... I vissa fall kan TRH-stimulering användas för att ställa diagnos. Vid autoimmunitet (Hashimotos sjukdom) finns vanligen någon ...
... men denna förmåga kan inte direkt klassas som onani eftersom ingen fysisk stimulation äger rum. Orgasmen i sig har också visat ... Sexuell stimulering av det egna könsorganet. Artikel Diskussion * Läs på ett annat språk ...