... i paleontologi vid universitetet i Bryssel och utförde synnerligen värdefulla undersökningar rörande ryggradsdjurens fylogenes ...