Fykocyanin ger algerna ett blåaktigt intryck medan fykoerytrin ger en rödaktig nyans. Även alfakaroten, diatoxantin och ... I ordningen Chroomonades utgörs fykobilinerna av en typ av fykocyanin medan hos ordningen Cryptomonadales förekommer istället ... Inga rekylalger har både fykocyanin och fykoerytrin samtidigt. Färgen hos kryptomonaderna skiftar beroende på vilka fykobiliner ...
Ämnen som rödalger utnyttjar heter fykoerytrin, fykocyanin och allofykocyanin och det är dessa som ger de den unika egenskapen ... Mest utmärkande är närvaron av fykobilisomer, vilka består av protein plus fykobiliner (oftast fykoerytrin och fykocyanin). ...
... innehåller även färgpigment och antioxidanten fykocyanin som har flera positiva effekter på människokroppen, bland ...