Dioxiner Furaner (PCDF) Senare tillkomna POPs: Klordekon α-Hexaklorocyclohexan (α-HCH) och β-Hexaklorocyclohexan (β-HCH) ...
Villkoret är att utsläppen av dioxiner och furaner från anläggningen ska begränsas med ett årsmedelvärde som inte får överstiga ...
Vattenavgången innefattar en stor andel, men även produkter från organiska reaktioner (ättiksyra, furaner och metanol) och ...
... upptäcktes år 1832 av den tyske kemisten Johann Wolfgang Döbereiner som utvann en liten mängd som biprodukt vid tillverkning av myrsyra. Han tillverkade myrsyra genom destillation av döda myror som antagligen innehöll växtdelar. 1840 fastställde den skotske kemisten John Stenhouse den empiriska formeln till C5H4O2. Han upptäckte också att furfural kunde utvinnas ur en mängd olika växter som majs, havre, kli och sågspån. Det var den tyske kemisten Carl Harries som 1901 fastställde molekylens struktur.. ...