Tillbakadragna läkemedel, COX-2-hämmare, Furaner, Sulfoner, Laktoner). ...
Organisk kemi-stubbar, Alla stubbar, Alkoholer, Laktoner, Diterpener, Metylestrar, Furaner, Ketoner). ...
Bra Böckers lexikon, 1976 http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB0758226.htm (Enwp, Furaner, Puriner). ...
Bra Böckers lexikon, 1975 (Ej uppdaterad 2013-07, Ej uppdaterad-samtliga, Furaner, Cancerframkallande ämnen, Enkla aromatiska ...
Furaner, Sulfonamider, Bensoesyror, Aromatiska aminer). ...
Villkoret är att utsläppen av dioxiner och furaner från anläggningen ska begränsas med ett årsmedelvärde som inte får överstiga ...
Furaner, Kappaagonister, Karboxylestrar, Laktoner, Naftopyraner, Opioider, Terpener och terpenoider). ...
Vattenavgången innefattar en stor andel, men även produkter från organiska reaktioner (ättiksyra, furaner och metanol) och ...
Furaner (PCDF) Senare tillkomna POPs: Dekabromdifenyleter Kortkedjiga klorparaffiner (SCCPs) Hexaklorbutadien (HCBD) Klordekon ...