... och andra fumonisiner (B1, B3 eller B4) smittar ofta majs och andra grödor. ...