... ftir + ... (konjektur: ... [stei]na þ[essa] [e]ptir ...). och på den tredje stenen, Öl ATA4684/43B: gyþa ' lit ' re... ...
Det lyder nämligen ... ftiR ... ... [æ]ftiR ... ... "efter" ... Detta "efter" gör det troligt att vi har att göra med en ...
Runsvenska: [k]u[ni]tr • let • (k)(e)ra • [m]erki • þesa • at ** þial[f]- • su[n •] sin • auk • [i]ftir • sik • sialfa •• ar[b] ...
Gs 16 ... (e)ftiR ÷ sihbi... ... ...s=ta lit ÷ biu-... ... ... efter Sibbe ... rista lät Björn ... Gs 17 ... ...-arla ... runar ...
... ftiR × ku(n)... ... (... [e]ptir Gunn.../kun[u] ...) Öl Köping52 (fragment av runsten, brunviolett kalksten) þoriR × a ... ftiR × haralt × faþur × ... (... [e]ptir Harald, fôður ...) Öl Köping56 (fragment av runsten, färgspår: röda runor, svarta ...
Runsvenska: ... ifkn * f ... ftiR * sikf ... Nusvenska: ... ifkn f ... efter Sigfast ... Alfabetisk lista över runinskrifter ...
... ftiR] ... ... [sy]ni sina. Översatt till nusvenska: "Vigöt och ... reste stenen efter ... sina söner." Mansnamnet Vigautr är ...
Inskriften lyder ...ubl : þausi : i... (translitteration) ... (k)umbl þausi æ(ftiR) ... (normalisering) "... minnesmärken dessa ...
Translitterering: ... ...u × ---- × -ftir --þiuka · ---ur sin · k-an Normalisering: ... [ræist]u [stæin æ]ftiR <--þiuka> [fað] ...
Den från runor translittererad texten lyder enligt nedan: Runsvenska: [...in : sati : sti]n : þana : e[ftiR : farþakn ...] ...
Kortvågigt infrarött ljus används vid materialanalys, se FTIR. Långvågig infraröd strålning används i infravärmare och används ...
På Ög 108 "...isþi : a-..." som uttytts "... [r]æisþi æ[ftiR]/a[t] ..." , det vill säga "...reste e[fter]/å[t]...". På Ög 108 ...
Ristaren använde två olika stavningar för ordet "efter": yftiR och ftiR. Namnet av dottern þorker står långt ner på högra sidan ...
Infraröd spektroskopi (FTIR) används för att studera de funktionella grupperna i bitumen. Karbonyler, det vill säga ...
The Identification of Synthetic Organic Pigments by FTIR and DTMS I: Tom Learner (red.), Modern Paints Uncovered: Proceedings ...
... ftiR * kala * tauþan : þy : mun * ko... ... -m kitit * uerþa * meþ * sin * lifiR * auk * stafiR * run Normalisering till ...
FTIR characterisation of the chemical composition of Silurian miospores (cryptospores and trilete spores) from Gotland, Sweden ...
... ftiR : airu : brþur : sin : ian : ¶ : saR : uas : him:þiki : tuka : nu : ¶ : skal : stato : stin : o : biarki : Normaliserad: ...
Translitterering: [i-l]þki[R] * auk * roþ[ein * l... s]te[in] * e[ft]iR * hiþin * sun * sin * Normalisering till ...
I translittererad form lyder inskriften: suin [: ak : t]sin : ak : iyan : ak rakn[i : þaiR r...u * kuml *] (a)ftiR : tsinar : ...
Den från runor översatta inskriften följer nedan: Runsvenska: þurkil (r)(i)-- ---- (þ)(a)s(i) (i)ftiR * uint * tusta * sun * ...
I kyrkans vapenhus återfinns även Gs 2. Inskriften lyder i translitterering: sniolauk * lit * resa * stain * (e)ftiR * uilef * ...
Runsvenska: • uiþabiarn : arfi : kuþabiarnao : ri t -:- - ... - - ftiR : baruþar : sina : ur - - : auk : kiari : kuþi : liufr ...
I translittererad form lyder stenens inskrift: : hlga : resti : stein : þasi : ftiR : asmut : sun : sin : I översättning till ...
Translitterering av runraden: × þorir × skuba × risti stin : þikno : iftir ÷ kitil × sun : sin :× auk × (u)ftir : olaf × stro ...
Tre versioner av den från runor översatta inskriften följer nedan: Runsvenska: þorstin ' lit × kera ' merki ' ftiR ' suin ' ... faþur ' sin ' uk ' ftiR ' þori ' (b)roþur ' sin ' þiR ' huaru ' hut ' til ' k-ika ' (u)(k) ' iftiR ' inkiþuru ' moþur ' sin ' ...
... ftiR : (Viðbiorn, arfi Guðbiarnar, rett[i stæin ce]ftin) U 527, U 530, U 574,U 575, U 576, U 580, U 1013 Svenskt ...
... ftiR] fað[u]r sinn, Sæfos. Översättning till nusvenska: Joar och Spjall(?) och Eliv och Bove, de läto resa stenen efter sin ...
... (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) är en spektroskopisk mätmetod som jämför den absorberade energin från en ...
Kortvågigt infrarött ljus används vid materialanalys, se FTIR. UppvärmningRedigera. Långvågig infraröd strålning används i ...