... (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) är en spektroskopisk mätmetod som jämför den absorberade energin från en ...
... ftir + ... (konjektur: ... [stei]na þ[essa] [e]ptir ...). och på den tredje stenen, Öl ATA4684/43B: gyþa ' lit ' re... ...
Gs 16 ... (e)ftiR ÷ sihbi... ... ...s=ta lit ÷ biu-... ... ... efter Sibbe ... rista lät Björn ... Gs 17 ... ...-arla ... runar ...
... ftiR × ku(n)... ... (... [e]ptir Gunn.../kun[u] ...) Öl Köping52 (fragment av runsten, brunviolett kalksten) þoriR × a ... ftiR × haralt × faþur × ... (... [e]ptir Harald, fôður ...) Öl Köping56 (fragment av runsten, färgspår: röda runor, svarta ...
Runsvenska: ... ifkn * f ... ftiR * sikf ... Nusvenska: ... ifkn f ... efter Sigfast ... Alfabetisk lista över runinskrifter ...
... ftiR] ... ... [sy]ni sina. Översatt till nusvenska: "Vigöt och ... reste stenen efter ... sina söner." Mansnamnet Vigautr är ...
Inskriften lyder ...ubl : þausi : i... (translitteration) ... (k)umbl þausi æ(ftiR) ... (normalisering) "... minnesmärken dessa ...
Translitterering: ... ...u × ---- × -ftir --þiuka · ---ur sin · k-an Normalisering: ... [ræist]u [stæin æ]ftiR <--þiuka> [fað] ...
Kortvågigt infrarött ljus används vid materialanalys, se FTIR. Långvågig infraröd strålning används i infravärmare och används ...
På Ög 108 "...isþi : a-..." som uttytts "... [r]æisþi æ[ftiR]/a[t] ..." , det vill säga "...reste e[fter]/å[t]...". På Ög 108 ...
Ristaren använde två olika stavningar för ordet "efter": yftiR och ftiR. Namnet av dottern þorker står långt ner på högra sidan ...
Infraröd spektroskopi (FTIR) används för att studera de funktionella grupperna i bitumen. Karbonyler, det vill säga ...
The Identification of Synthetic Organic Pigments by FTIR and DTMS I: Tom Learner (red.), Modern Paints Uncovered: Proceedings ...
The Identification of Synthetic Organic Pigments by FTIR and DTMS I: Tom Learner (red.), Modern Paints Uncovered: Proceedings ...
Translitterering av runraden: hialmtis × (a)uk × þurstain × raistu × sta(i)na × -...-- -ftir × nuka + + hiuk Normalisering till ...
FTIR characterisation of the chemical composition of Silurian miospores (cryptospores and trilete spores) from Gotland, Sweden ...
Translitterering: [i-l]þki[R] * auk * roþ[ein * l... s]te[in] * e[ft]iR * hiþin * sun * sin * Normalisering till ...
I translittererad form lyder inskriften: suin [: ak : t]sin : ak : iyan : ak rakn[i : þaiR r...u * kuml *] (a)ftiR : tsinar : ...
Den från runor översatta inskriften följer nedan: Runsvenska: þurkil (r)(i)-- ---- (þ)(a)s(i) (i)ftiR * uint * tusta * sun * ...
I translittererad form lyder stenens inskrift: : hlga : resti : stein : þasi : ftiR : asmut : sun : sin : I översättning till ...
Translitterering av runraden: × þorir × skuba × risti stin : þikno : iftir ÷ kitil × sun : sin :× auk × (u)ftir : olaf × stro ...
... ftiR : (Viðbiorn, arfi Guðbiarnar, rett[i stæin ce]ftin) U 527, U 530, U 574, U 575, U 576, U 580, U 1013 Svenskt ...
Translitterering av runraden: [k]u[ni]tr · let · (k)(e)ra · [m]erki · þesa · at ·· þial[f]- · su[n ·] sin · auk · [i]ftir · sik ...