Friktion: i det enklaste fallet och med makroskopiska kroppar, är arbetet produkten av friktionskraften och sträckan. Detta ... Friktion är ett exempel på det slaget av kraftverkan. En process som innefattar dissipativa krafter är irreversibel. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Ingen friktion får förekomma.. *All värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur.. Reversibla processer kan betraktas som ...
Mekanisk friktion: *Friktionsbremse - bremser som anvende mekanisk friktion (bremsebakker).[2] Disse kaldes friktionsbremser. * ...
... för att sänka friktion och minska slitage av mekaniska komponenter. ArcCore AB Utvecklar och kommersialiserar mjukvaror som är ... "Applied Nano Surfaces - unik teknologi reducerar friktion". Fouriertransform. http://www.fouriertransform.se/Vara-investeringar ...
Detta skapade friktion mellan Pramoedya och regeringen Sukarno. Från slutet av 1950-talet började Pramoedya undervisa i ...
Skavsår är en brännskada som uppstår vid friktion. Det bildas blödande sår, rodnad eller blåsor fyllda med vätska. Man kan ...
Detta minskar den friktion som finns tillgänglig för framdrivningen.[15] En motorboggies resning minskar också den maximalt ...
... eller glidslem är en substans som minskar friktion. Glidmedel har flera användningsområden. Det används till exempel ...
Mässingsnipplar ger dock lägre friktion mot stålekrar än aluminiumnipplar. Dessutom rundas aluminiumnipplar lättare än ...
Oftast beror det på att friktion eller turbulens inverkar. Energiförlusten omvandlas till värme, som höjer systemets temperatur ...
... är ett smörjmedel till stor hjälp för att minska friktion och nötning. Både friktion och nötning kan bli omfattande om inte ... smörjmedel, friktion, nötning, glidlager Tribologiforskning vid Luleå tekniska universitet. ...
Ytorna är behandlade för att minimera motorns inre friktion. Drivhjul och ev. givare placeras i ändarna liksom ev ...
Detta skapar friktion inuti Io och driver geologisk aktivitet. Med över 400 vulkaner på sin yta är Io det mest geologiskt ...
Uppvärmning gör muskeln varmare genom friktion och ökad metabolism. Värmen i sig ökar metabolismens hastighet. Dessutom ökar ...
Sanden uppför sig då som en tung vätska utan friktion. En människa som beträder sanden sjunker ned till cirka midjehöjd, om vi ...
För minskad friktion mot underlaget vallar man skidorna med skidvalla. Längdåkaren har också två stavar som bidrar till farten ...
Magnetfältet skapar friktion som gör skivans rotation instabil → turbulens bildas. Turbulensen stör förtätningarna som ...
På låg höjd motverkas Corioliseffekten av luftens friktion mot marken. Om man bortser från frontområden med komplicerade ...
Riskfraser 3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. CAS-nummer 17088-37-8 Bruttoformel: C9H18O6 ...
För verkliga oscillatorer kommer friktion, eller dämping, att bromsa systemets rörelse. För många svängande system kan ...
Axelleden omges av flera bursor (slemsäckar) som motverkar friktion i leden: B. subacromialis, b. subdeltoidea, b. ...
... är vid bildningen så litet att ingen hörbar friktion uppstår.[2] Utifrån ett funktionellt perspektiv kan vokaler definieras som ...
Funktionen är att minska friktion på den känsliga lungväggen under lungornas arbete. Lungsäcken är uppbyggd som en ihålig säck ...
... är i klassisk mekanik en dimensionslös storhet som beskriver friktion mellan fasta ämnen. Friktion är inte en materialegenskap ... Olikt till exempel luftmotstånd är denna typ av dynamisk friktion ungefär oberoende av hastighet. Normalt är dock den statiska ... "Fakta om friktion". Statens väg- och transportforskningsinstitut. Arkiverad från originalet den 3 juli 2014. https://web. ... archive.org/web/20140703031329/http://www.vti.se/Global/Kurser%20och%20seminarier/Friktion/Block%201-2%20-%20Hjort%20-% ...
Avtagbara grindar hålls vanligen på plats via friktion med väggar på båda sidor. Avtagbara grindar bör inte användas på toppen ...
Oscillationen skapar en ökande friktion längre bort från mitten av verktyget, på grund av att slaglängden ökar med avståndet ... Detta skapar friktion med putstillbehöret eller en snabb skärrörelse med såg- och sliptillbehören. ...
Timret slets och anordningen kunde bli en eldfara om för mycket friktion uppstod. Om en av konstgångarnas armar bröts av ...
En hudvalk är en förhårdnad på huden som uppkommit genom långvarig friktion eller tryck. Vanligast är att dessa förekommer på ...
Bursans form beror på den typ av friktion som muskeln eller senan utsätts för. I till exempel foten och handen bildar bursor ... Bursa synovialis submuscularis - ligger under en muskel och skyddar muskeln från friktion mot skelettet. ...