I varje käkhalva finns en framtand.[6] Arten förekommer i östra och södra Filippinerna. Sundasciurus philippinensis lever i ...
I varje framtand finns två längsgående rännor. Stora individer kan väga 285 gram. Arten bygger underjordiska tunnelsystem som ...
Per käkhalva fanns bara en undre framtand. Extremiteterna var långa och de främre tydlig längre än de bakre. På grund av dessa ...
Däremot har överkäken bara en framtand på varje sida. Denna fladdermus förekommer med flera från varandra skilda populationer i ...
Arten har en framtand på varje sida i underkäken.[7] Detta mullvadsdjur förekommer i centrala och södra Kina (främst i ...
Överkäken har dessutom på varje sida en framtand och fyra kindtänder. I underkäken förekommer däremot på varje sida en framtand ...
I motsats till släktet Cynopterus har arterna bara en framtand i varje käkhalva i underkäken. I överkäken finns en fullt ... utbildad, och en förkortad framtand per käkhalva. Dessa flyghundar vistas i städsegröna skogar i låglandet och i upp till 3000 ...
Fyndet består av ett nedre käkben, en framtand och mer än 230 stenverktyg. Fyndplatsen är Longgupo (龙骨坡) vid De tre ravinerna i ...
Ingen annan art i släktet Sturnira har bara en nedre framtand per käkhalva. Hos Sturnira nana är den andra nedre framtanden ( ...
I varje käkhalva förekommer 1 framtand, ingen hörntand, 1 premolar och tre molarer.[10][11] ...
I varje käkhalva finns en framtand, ingen hörntand, ingen premolar och tre molarer. Denna gnagare skiljer sig från andra ...
I varje käkhalva finns en framtand, ingen hörntand, ingen premolar och tre molarer. Denna pygmémus förekommer i Centralamerika ...
I varje käkhalva förekommer 1 framtand, ingen hörntand, 1 premolar och tre molarer. Populationer som lever på stelnad lava är ...
Arten har i varje käkhalva en framtand, ingen hörntand, ingen premolar och tre molarer. Arten lever endemisk i Mexiko från ...
Pälsens färg är gulröd och det finns bara en framtand på varje sida i överkäken. Utbredningsområdet sträcker sig enligt IUCN ...
I varje käkhalva av övre och undre käken finns en framtand som växer hela tiden. Tandformeln är I 1 C 0 P 1 M 3 - alltså 20 ...
I varje halva av överkäken förekommer en framtand och sedan fem tänder med en spets. Därtill kommer kindtänderna. Linjen som ...
I varje käkhalva finns en framtand. Arten lever endemisk på några mindre öar nordöst om Palawan i Filippinerna. Den vistas där ...
I varje käkhalva finns en framtand. Arten är bara känd från öarna Busuanga och Calauit som tillhör Filippinerna. Den lever där ...
I varje käkhalva finns en framtand. Arten förekommer på Palawan och på några mindre öar i västra Filippinerna. Den vistas där i ...
I varje käkhalva finns en framtand. Arten förekommer endemisk på Filippinernas västra öar, bland annat på sydvästra Palawan. ...
Hos Neotoma mexicana förekommer i varje käkhalva en framtand, ingen hörntand, ingen premolar och tre molarer.[9] ...
I varje halva av överkäken förekommer en framtand, fyra tänder med en enkel spets samt kindtänderna. Denna näbbmus förekommer i ...
I underkäkhalvorna finns nästan alltid endast en framtand, en hörntand, en oäkta och tre äkta kindtänder. Hörntänderna är ...
Arten har i överkäken på varje sida en framtand, ingen hörntand, en premolar och tre molarer. I underkäken saknas den premolara ...
I sällsynta fall iakttas exemplar med vit päls (albino). I varje käkhalva förekommer bara en framtand. Denna fladdermus ...
De afrikanska arterna har inte några framtänder men de asiatiska arterna har en framtand i varje käkhalva. Fram till ...
I underkäken finns ytterligare en framtand per sida. Denna fladdermus förekommer på olika öar som tillhör Bahamas. Arten lever ...
Allmänt har arten ingen framtand, en hörntand, tre premolarer och tre molarer i varje käkhalva, alltså 34 tänder. Liksom hos ...
I underkäken finns ytterligare en framtand på varje sida. Den första övre premolara tanden är liten men den saknas aldrig vad ...